Fylkesbiblioteket i Akershus

 Om oss  |  Ansatte  |  Kulturnett Akershus  |  Dokumentasjonssenteret for musikk  |  Avdeling Kultur, frivillighet og folkehelse  |   Kontakt oss   | 


SØK, FINN OG BESTILL
Kurs og møter

Prosjekter

Klassesett

Når kommer bibliotekbussen?

Samsøk

AKTUELT

Åpningstider påsken 2015
Påskeegg
Illustrasjonsfoto: Morguefile

Fylkesbiblioteket er betjent alle dager i påskeuken. (uke 14)

Mandag: 08:00-15:45
Tirsdag: 08:00-15:45
Onsdag: 08:00-12:00

Første normale arbeidsdag er tirsdag 7.april.
Vi ønsker alle samarbeidspartnere og lånere en riktig god påske!

Ungdom|Litteratur|Bibliotek: Litteraturformidling i bibliotekene 2015–16

Ungdom, Litteratur, Bibliotek

Fritt Ord lyser ut tilskudd à kr 50 000 til litteraturformidling på biblioteket for ungdom i alderen 13-19 år. Søkere kan være folkebibliotek eller enkeltpersoner og organisasjoner som har avtale med bibliotek om arrangementer. Skolebibliotek som samarbeider med lokale bibliotek kan søke, forutsatt at aktivitetene er lagt til biblioteket. Søknadsfristen er 19. juni 2015. Mer informasjon om utlysningen og hvordan man kan søke finnes på Fritt Ord sine sider.

Fylkesbiblioteket imøteser mange gode søknader fra bibliotekene i Akershus og hjelper gjerne til med prosjektsøknaden hvis dere har en idé og et utkast! Velkommen til å kontakte oss!

Kommunereformen - nye oppgaver til større kommuner
Stortingsmelding 14 (2014-2015) ble lagt frem fredag 20. mars. Meldingen gir en gjennomgang av hvilke oppgaver nye og større kommuner kan få ansvar for. Meldingen omtaler også hvordan større kommuner og endringer i kommunestrukturen vil kunne påvirke det regionale folkevalgte nivået. Meldingen kan leses på regjeringens hjemmesider.
VI har skiftet e-postadresser!

E-post

Alle ansatte på fylkesbiblioteket har fått nye e-postadresser. Den nye adressen er fornavn.etternavn@afk.no

En oversikt over alle ansatte finner du på denne siden.


 
Lånenummer/epost
PIN- kode/passord

 
Kontakt oss
post.fia@akershus-fk.no
64840850
Fakturadresse

minesideroppe
 
Folkebibliotek i Akershus
 
minesidernede
Låne e-bøker i Akershus

Ebøker

Følg fylkesbiblioteket

Facebookflickr

Følg bibliotekbussen

FacebookBlogger


Akershus fylkeskommune

Litteraturfestivalen


Fylkesbiblioteket i Akershus • Trondheimsveien 50 E • Postboks 85 • 2027 Kjeller • Tlf 64 84 08 50 • Fax 64 84 08 51 • Epost