SAMBA

Samba står for samarbeidsgruppe for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus.
Det er et faglig nettverk som hovedsakelig fokuserer på barne- og ungdomslitteratur, men som også tar opp andre temaer i tilknytning til bibliotektjenester for barn og unge.
Styret i SAMBA arrangerer møtene og styrearbeidet går på omgang mellom regionene i Akershus. Gruppa har to møter i året. Møtene blir kunngjort på vår kurs- og møteoversikt.

Sambastyret 2017-2019:

Cathrine Ødegaard
Evje skole
E-post

Drifa Gudmundsdottir (sekretær), Fylkesbiblioteket i Akershus
Postadresse: Postboks 85, 2027 Kjeller

Hilde Sverdrup Askeland (Permisjon)
Asker bibliotek

Stedfortreder for Drifa:
Olga Skrinde
E-post
Telefon: 64 84 08 63

Linn Kristin Weseth
Eikeli skole
E-post

Marie Louise Ask Moss
Bærum bibliotek, Bekkestua
E-post

Translate »