Heidi Hovemoen

Fylkesbiblioteksjef

Arbeidsoppgaver: leder for Fylkesbiblioteket i Akershus, personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid, økonomisk styring. 

Send epost
Telefon: 64 84 08 62
Mobil: 47 38 55 71

Gunnar Vilberg

Formidlingsrådgiver

Arbeidsoppgaver: Litteraturprodusent for DKS i den videregående skolen. Litteraturfestival, bibliotekbuss.

Send epost
Telefon: 64 84 08 64

Silje Stener

Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Praktisk tilrettelegging av kompetansehevende tiltak. Kontoradministrasjon, herunder regnskap, fakturering, sentralbord og innkjøp.

Send epost
Telefon: 64 84 08 58

Cathrine Undhjem

Nestleder

Arbeidsoppgaver: personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid.

Send epost
Telefon: 64 84 08 65
Mobil: 98 08 66 50

Heidi Lorentzen

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver:Fjernlån, innkjøp og registrering av filmer, bibliotekbuss. Leser søker bok-koordinator for Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 56

Patricia Castillo

Førstesekretær

Arbeidsoppgaver: Fjernlån, bibliotekbuss, tidsskrifter

Send epost
Telefon: 64 84 08 57

Arne Thomassen

Rådgiver

Teamleder for musikk.

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av musikk.

Send epost
Telefon: 64 84 08 54

Lise Gyldmar

Bibliotekbussjåfør

Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss.

 

Tordis Holm

Spesialbibliotekar

Teamleder for kompetanse-og markedsføring.

Arbeidsoppgaver: kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte i Akershus. Markedsføring av fylkesbibliotekets virksomhet. Koordinator for prosjektsekreteriatet i Akershus. Kontakt for bibliotekarer på videregående skoler i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 55

Cecilie Weinholdt

Spesialbibliotekar

Teamleder for IKT.
Arbeidsoppgaver: Bibliofil, katalog, digitale tjenester, prosjektkoordinator for e-bokprosjektet, bibliotekbuss. Webløft-koordinator for Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 59

Marianne Gustafson

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Musikkavdelingen

Send epost
Telefon: 64 84 08 68

Tone Sandum Lindh

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: ansvar for bibliotekbussen i Akershus, innkjøp og registrering av bøker/annet trykt materiale, samt lydbøker for voksne.

Send epost
Telefon: 64 84 08 61

Drifa Gudmundsdottir

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av barne-og ungdomslitteratur. Klassesettjeneste, bibliotekbuss. Koordinator for SAMBA.

Send epost
Telefon: 64 84 08 67

Olga Skrinde

Spesialbibliotekar

Teamleder for samlinger, lånesamarbeid og formidling.

Arbeidsoppgaver: ansvar for samlinger, lånesamarbeid i fylket og formidlingstiltak. Ansvarlig for Litteraturfestivalen i Akershus. Koordinering av innkjøp av e-medier i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 63

Atle Faye Lund

IKT konsulent

Arbeidsoppgaver: Drift og utvikling av fylkesbibliotekets IKT-portefølje.

Send epost
Telefon: 64 84 08 69

Gjertrud Øvland

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av barne-og ungdomslitteratur. Klassesettjeneste, bibliotekbuss. Koordinator for SAMBA.

Send epost
Telefon: 64 84 08 67

Translate »