Kurs og møter

nov
22
fre
Felles seminar for skolebibliotek i videregående skoler i Viken
nov 22@09:30-16:00

 

Felles seminar for skolebibliotek i videregående skoler i Viken

Målgruppe: Bibliotekansatte i VGS-bibliotek i Viken. Gratis deltakelse.

Merk: Deltakere som har lang reisevei og som også har tenkt å delta på Ungdomsbokgildet den 21. november, kan søke om støtte til overnatting fra sitt fylkesbibliotek.

 

Hensikten med møtet:

  1. Bli kjent med hverandre – på kryss og tvers.
  2. Kunnskap-, erfaringsdeling og gode diskusjoner om skolebibliotek i Viken.

Påmeldingsfrist: 15. november. Lenke til påmelding

 

Arbeidsgruppa for denne dagen har bestått av:

Buskerud: Øyvind Bråten, Buskerud videregående skole, Trond Minken, Buskerud fylkesbibliotek, Siv-Marit Ersdal, Drammen videregående skole.
Østfold: Veronica Tryland Larsen, Fredrik II videregående skole, Lone Eva Gregersen Johansen, Malakoff videregående skole, Mona Ekelund, Østfold fylkesbibliotek.
Akershus: Julie Holdal Hansen, Eidsvoll videregående skole, Roy Martin Kristiansen, Nannestad videregående skole, Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus.

 

Program

9.30-10.00 Kaffe/ te og noe å bite i
10.00-10.30 Velkommen

Status i arbeidet til Liedutvalget

Kristine Novak, rektor Drammen videregående skole
10.30-10.45 Innspill og spørsmål til Kristine Novak
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Vgs-bibliotekene i Viken – enda viktigere enn før. Hvordan sikre et likeverdig tilbud til alle elever? Jan-Helge Atterås, avd. direktør for kompetanse-utvikling Viken og Kompetanseråd
11.45-12.00 Hvorfor fylkesbiblioteket skal være skolebibliotekenes beste venn i Viken Heidi Hovemoen, seksjonsleder for Kultur i Akershus, kommende fylkesbiblioteksjef i Viken
12.00-12.45 Lunsj

Etter lunsj setter vi oss i grupper regionvis

12.45-13.10 En felles utviklingsplan for VGS-bibliotekene i Viken: Vårt viktigste virkemiddel? Evaluering av dagens plan i Akershus Gjertrud Øvland og Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus
13.10-13.40 Vi blir bedre kjent – i de nye regionene Innledning ved Lone Eva Gregersen Johansen og Siv Marit Ersdal
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Fagforum for Viken? Møter og samarbeidsarenaer i den nye regionen Innledning ved Veronica Tryland Larsen, Roy Martin Kristiansen og Julie Holdal Hansen
14.45-15.00 Pause. Finn riktige grupper etter pausen
15.00-15.45 «Best når det gjelder: felles styrker og muligheter». Gruppediskusjoner. Velg et tema:

– Digital veiledning og verktøy

– Litteraturformidling og samlingsutvikling

– Kildekritikk og digitale ferdigheter

– Studieteknikk og læringsstrategier

– Skolebiblioteket som møtested, for eksempel verksteder/ makerspace

Innledning Siv Marit Ersdal
15.45-16.00 Avslutning/ takk Siv Marit Ersdal, Drammen videregående skole

 

Velkommen! 

 

 

nov
26
tir
Nettverksmøte for språkkafeer i bibliotek
nov 26@17:00-20:00

 

Inspirasjonsdag for deg som jobber med språkkafeer på biblioteket

Språkkafeer på bibliotekene er i løpet av de siste årene blitt et etablert og godt bidrag til hverdagsintegreringen. Ofte er det frivillige som står for gjennomføringen. Gjennom prosjektet Språkkafeer på Romeriksbibliotekene så Fylkesbiblioteket i Akershus at det var et behov blant de frivillige for å samles på tvers av kommunene. Fylkesbiblioteket vil derfor arrangere to årlige nettverkssamlinger, hvor alle som jobber med språkkafeer kan møtes for å få inspirasjon og kunnskap. Dette er den fjerde samlingen.

Gratis for frivillige og ansatte på bibliotekene i Akershus, Buskerud og Østfold.

Påmeldingsfrist er 8. november 2019. Lenke til påmeldingsskjema

 

Fra programmet:

  • Martin T. Johannessen fra Sjakk & Samfunn og Fereshteh Tahmasebipour fra «Sjakk for flyktninger og alle andre» forteller om deres erfaringer med å lage sjakktreff på tvers av alder, språk og kultur. Norges Sjakkforbund (NSF) sitt nye prosjekt Sjakk & Samfunn tar sikte på å lage inkluderende sjakkaktiviteter der alle kan bli med – og de begynner opp med et tilbud til alle landets biblioteker. En viktig inspirasjon til prosjektet er sjakktilbudet «Sjakk for flyktninger og alle andre» som startet opp på Bøler bibliotek i 2016.
  • Adrian Dahl Askelund holder foredraget «Kan positive minner beskytte mot depresjon?» Han forteller om forskningsstudien han gjorde ved universitetet i Cambridge.
  • Erfaringsutveksling

 

Program

17.00-17.30 Kveldsbuffet
17.30-18.00 «Sjakk for flyktninger og alle andre»: erfaringer med å lage sjakktreff på tvers av alder, språk  og kultur.
Martin T. Johannessen fra Sjakk & Samfunn og Fereshteh Tahmasebipour
18.00-18.20 «Kan positive minner beskytte mot depresjon?» Adrian Dahl Askelund
18.20-18.35 Spørsmål til innlederne
18.35-18.55 Pause
18.55-19.45 Erfaringsdeling rundt bordene
19.45-20.00 Oppsummering og videre nettverksarbeid i Viken Tordis Holm Kverndokk, Fylkesbiblioteket i Akershus 

 

Velkommen til nettverksmøte!

 

nov
28
tor
Ibbys høstkurs
nov 28 heldags

IBBY Norge og Fylkesbiblioteket i Akershus ønsker velkommen til høstkurs! Vi byr på en presentasjon av årets utgivelser innen barne- og ungdomslitteratur for alle som er interessert.

Tid:     Torsdag 28. eller fredag 29. november, kl 08.30-15.45
Sted:   Bibliotekenes hus, møterom Bokbinderiet, Alf Bjerckes vei 20, 0582 Oslo
Pris:    Kr. 400,- for IBBY-medlemmer. Kr. 500,- for ikke-medlemmer (Du kan melde deg inn i IBBY her)

Påmeldingsfrist er tirsdag 19. november. Påmeldingen er bindende og inkluderer enkel lunsj.
Loddsalg og trekning av bokpakker begge dager.

Lenke til påmeldingsskjema

 

Program for dagen

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te og frukt
09.00-10.00 Barnebøker: Ragnhild Malfang
10.00-10.15 Pause (loddsalg)
10.15-11.15 Ungdomsbøker: Lise Forfang Grimnes
11.15-12.00 Lunsj (loddsalg)
12.00-13.00 Fagbøker: Lise Forfang Grimnes
13.00-13.15 Pause
13.15-14.15 Bildebøker: Stina Langlo Ørdal/Nina Nordal Rønne
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Dataspill: Lise Forfang Grimnes
15.15-15.45 Loddtrekning og takk for i dag

 

 

nov
29
fre
Ibbys høstkurs
nov 29 heldags

IBBY Norge og Fylkesbiblioteket i Akershus ønsker velkommen til høstkurs! Vi byr på en presentasjon av årets utgivelser innen barne- og ungdomslitteratur for alle som er interessert.

Tid:     Torsdag 28. eller fredag 29. november, kl 08.30-15.45
Sted:   Bibliotekenes hus, møterom Bokbinderiet, Alf Bjerckes vei 20, 0582 Oslo
Pris:    Kr. 400,- for IBBY-medlemmer. Kr. 500,- for ikke-medlemmer (Du kan melde deg inn i IBBY her)

Påmeldingsfrist er tirsdag 19. november. Påmeldingen er bindende og inkluderer enkel lunsj.
Loddsalg og trekning av bokpakker begge dager.

Lenke til påmeldingsskjema

 

Program for dagen

08.30-09.00 Registrering, kaffe/te og frukt
09.00-10.00 Barnebøker: Ragnhild Malfang
10.00-10.15 Pause (loddsalg)
10.15-11.15 Ungdomsbøker: Lise Forfang Grimnes
11.15-12.00 Lunsj (loddsalg)
12.00-13.00 Fagbøker: Lise Forfang Grimnes
13.00-13.15 Pause
13.15-14.15 Bildebøker: Stina Langlo Ørdal/Nina Nordal Rønne
14.15-14.30 Pause
14.30-15.15 Dataspill: Lise Forfang Grimnes
15.15-15.45 Loddtrekning og takk for i dag

 

 

 

des
5
tor
Sjangerskolen: lyrikk
des 5@09:30-15:00

 

Påmeldingsfrist er 20. november. Det er begrenset antall plasser. Lenke til påmeldingsskjema

Kurset er for bibliotekansatte i folkebibliotek i Akershus, Østfold og Buskerud.

 

Program

09.30 – 10.00 Registrering, kaffe og frukt
10.00 – 11.00 Sjangerskolen: Lyrikk
11.00 – 11.15 Pause
11.15 – 11.50 Sjangerskolen: Inspirasjonssamtaler
11.50 – 12.35 Lunsj
12.35 – 12.50 Formidlingskvarteret: Tips fra læringsnettverket
12.50 – 13.35 Hurtigles
13.35 – 13.50 Pause
13.50 – 15.00 Oppgave: Bokøkt, lesersørvis

Merk: Siste økt innebærer at det er et krav om å lese en tildelt bok før hvert kurstreff. Du vil få tildelt en diktsamling kort tid etter at vi har mottatt din påmelding.

 

Læringsnettverk for lesersørvis

I 2019 planlegger vi tre treff. Tema på den tredje samlingen er LYRIKK.

Hvem er tilbudet for?
Et læringsnettverk for lesersørvis er for deg som jobber med formidling av litteratur til voksne lesere. Det går fint å delta selv om du ikke har vært på kurs i lesersørvis, men vi oppfordrer alle til å ha gjort seg kjent med formidlingsmetoden. Du får oversikt over metoden gjennom å lese de første kapitlene i Lesersørvishåndboka (tilgjengelig på lesersorvis.no).
Det er påmelding før hvert treff. Det er en fordel dersom det er den samme som deltar hver gang.

Hva er et læringsnettverk for lesersørvis?
Et læringsnettverk for lesersørvis er en arena for å øve på formidling og for å tilegne seg ny kunnskap om bøker. Læringsnettverket vil følge prosjektet Sjangerskolen. Læringsnettverkene vil derfor handle om en ny litterær sjanger hvert treff.

Hvorfor?
Leseveiledning er en tjeneste som forutsetter at vi har god innsikt i samlingene, og at vi har et språk for å komme den enkelte leser i møte. Under læringsnettverkene øver vi på å bruke lesersørvismetoden i formidlingen.

des
10
tir
Samling for bibliotekansatte i Viken som jobber med barn og unge
des 10@09:30-15:45

 

Vi inviterer til den aller første Viken-samlingen for deg som jobber med barn og unge i bibliotek. Målet med dagen er å bli bedre kjent, både med hverandre og det som rører seg i dagens tre fylker. Det blir garantert en dag for kunnskap og inspirasjon!

Påmeldingsfrist er 18. oktober. Lenke til påmeldingsskjema

Program

09:30 Registrering, kaffe, te
10.00 Velkommen v/Heidi Hovemoen, avdelingssjef for fylkesbiblioteket i Viken
10.10 Panelsamtale om ny nasjonal bibliotekstrategi. Hva kan strategien bety for barn og unge?
10.40 Hvordan få enda bedre effekt av eventyrstunden? Om språkstimulerende samarbeid mellom barnehager og bibliotek v/ Mona Ekelund, Østfold kulturutvikling, og Irene Walseth, Trøgstad bibliotek
11.10 Erfaringsdeling og inspirasjon

Ta med en barne- og/eller ungdomsbok som har betydd mye for deg!

12.00 Lunsj
13.00 Ny barneavdeling! v/ Stine Yndestad Runshaug, Asker bibliotek
13.20 Tofte Fablab: Tenk det. Lag det. Del det! v/ Einar Albertsson, Hurum folkebibliotek
13.40 Satse på ungdom? v/ Lene M. Velle og Jon Vold, Øvre Eiker kommune 
14.00 Bibliotekets ungdomstid v/Ragnhild Malfang, Sørumsand bibliotek
14.20 Pause
14.35 Hvem gidder å lese bøker i ferien? En kick-off-forestilling og teaser i forkant av Sommerles, beregnet på elever fra 1. til 7. klasse. Diskusjon rundt bordet.
15.00 Formidlingsmaraton: «Min favorittbok for barn eller ungdom»

Har du lyst til å formidle en bok fra scenen? Se mer info under.

15.45 Vel hjem

 

Om formidlingsmaraton:

Vi vil gjerne vise fram mangfoldet av litteraturformidlere i Viken, og oppfordrer flest mulig til å holde en liten bokprat fra scenen. Boka kan være ny eller gammel – det viktige er at den er for barn og/eller ungdom.  Husk å krysse av i påmeldingsskjemaet dersom du ønsker å delta på formidlingsmaraton. Ring eller send en epost hvis du lurer på om dette kan være noe for deg. Vi trekker en heldig vinner som får premie!

 

For mer informasjon, ta kontakt med:

Mona Ekelund:  moneke@ostfoldfk.no

Camilla Sørbye: Camilla.Sorbye@bfk.no

Gjertrud Øvland: Gjertrud.Ovland@afk.no

 

Translate »