I høst har 60 ivrige bibliotekansatte fra Akershus, Buskerud og Vestfold gjennomført et kurs i 23 offentlige ting.

Hvorfor 23 offentlige ting?
Prosjektet ble til etter inspirasjon fra Digidel 2017 – et nasjonalt program for økt digital deltakelse i befolkningen.
Bibliotekene er et naturlig sted for et slikt kompetanseløft, og de bibliotekansatte har derfor fått tilbud om å delta på kurs i offentlige digitale tjenester slik at de har kunnskap og verktøy for selv å holde kurs eller hjelpe kollegaer og innbyggere i egen kommune.Buskerud fylkesbibliotek tok initiativ til et prosjekt for opplæring av bibliotekansatte i offentlige digitale tjenester. Fylkesbibliotekene i Vestfold og Akershus ble med, og Nasjonalbiblioteket støttet prosjektet med midler.

Kurspiloten 23 offentlige ting er nå utviklet og testet ut i de tre fylkene, og flere fylkesbibliotek ønsker å ta i bruk kurset overfor bibliotekansatte i sine fylker. Jannicke Røgler fra Buskerud fylkesbibliotek er prosjektleder for 23 offentlige ting, og har i tillegg vært kursleder i Buskerud. Anita E. Hvarnes og Cathrine Undhjem har vært kursledere i henholdsvis Vestfold og Akershus.

Gjennomføring
Deltakerne har deltatt på tre samlinger med foredrag og praktisk jobbing, og ellers løst oppgaver på jobb og hjemme. I Akershus ble siste kursdag avholdt med stil på Hotell Bristol i Oslo mandag 28. november for alle deltakerne. Her fikk vi blant annet høre innlegg fra Eirik Solheim fra teknologiavdelingen i NRK og Pia V. Jøsendal fra Difi. Det var quiz i alle 23 ting, utdeling av diplomer og utlodning av en iPad mini til en heldig deltaker fra hvert fylke.I Akershus var det Eirik Olsen fra Nannestad bibliotek som trakk vinnerloddet.

Vi gratulerer alle deltakere som har tatt 23 kursleksjoner i offentlige tjenester på nett, og som nå kan informere videre om norge.no, skatteetaten.no, nav.no, storting og regjering på nett og alle de andre tjenestene som ble gjennomgått.

Translate »