Samba står for samarbeidsgruppe for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus. Det er et faglig nettverk som fokuserer på barne- og ungdomslitteratur, og andre temaer i tilknytning til bibliotektjenester for barn og unge.

Styret i SAMBA sitter i to år av gangen og planlegger to møter i året. Møtene blir kunngjort på vår kurs- og møteoversikt.

Anne-Cathrine Kristiansen
Enebakk bibliotek
E-post

Drifa Gudmundsdottir (sekretær)
Fylkesbiblioteket i Akershus
E-post
Postadresse: Postboks 85, 2027 Kjeller

Linnea Wiig
Vestby bibliotek
E-post

Marie Alming
Anna Krefting skole
E-post

Nina Christine Gundersen (vara)
Eidsvoll bibliotek

Translate »