Presenterer barne- og fagbøker.
Forfatter og oversetter.
Foto: Marit Joranger, Akershus fylkeskommune