Når:
17/01/2019 heldags
2019-01-17T00:00:00+01:00
2019-01-18T00:00:00+01:00
Hvor:
Bibliotekenes Hus
Alf Bjerckes vei 20
0582 Oslo
Norge
Pris:
Kr. 450 (kr. 300 for studenter, merk i tilfelle påmeldingen med "student")
Kontakt:
Drifa Gudmundsdottir
64840867

Velkommen til SAMBA-møte!

Påmeldingsfrist er 09.01.2019. Lenke til påmelding


Program for dagen

08.30-09.00  Kaffe/te og frukt
09.00-09.15 Velkommen
09.15-09.45 Verdt å vite om flerspråklig læring – utfordringer i språklæringen for tospråklige barn, og hva det betyr for oss i biblioteket. Ved Cathrine Ødegaard, Evje skole.
09.45-10.15 Barnelitteraturen hos Det flerspråklige bibliotek. Ved Gulnara Bakke og Giti Nassouri, Det flerspråklige bibliotek.
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Hvordan kan godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer bidra til å utvikle elevers leselyst og leseforståelse? Ved Joron Pihl, OsloMet.
11.30-12.15 Lunsj
12.15-14:00 Bokbeskrivelser. Foredrag og workshop.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Folk i fylket
14.45-15.15 Innkjøpsordningen for spill. Christina Iverson, Norsk filminstitutt.
15.15-15.30 Avslutning og oppsummering

 

Foredragsholdere og foredrag

«Verdt å vite om flerspråklig læring – utfordringer i språklæringen for tospråklige barn, og hva det betyr for oss i biblioteket.»
Cathrine Ødegaard er skolebibliotekar og har vært det siden 2000. Hun har erfaring fra Tromsø bibliotek, Bærum bibliotek og Nasjonalbiblioteket, og har tatt videreutdanningene «Barn, medier og bibliotek» fra HiO og Flerkulturell pedagogikk fra UiO.
«Barnelitteraturen hos Det flerspråklige biblitoteket.»
Gulnara Bakke og Giti Nassouri arbeider på Det flerspråklige bibliotek (DFB), med ansvar for innkjøp av bøker på flere forskjellige språk, blant annet russisk, persisk, urdu og tyrkisk.
Gulnara har bibliotekarutdannelsen sin fra Russland. Før hun begynte på DFB arbeidet hun som skolebibliotekar i Oslo.
Giti tok lærerutdanningen i hjemlandet Iran. I Norge har hun bibliotekarutdanningen fra OsloMet i tillegg til flere språkfag fra UiO.
De skal fortelle oss om DFB og DFBs tilbud, med tanken på hvordan bibliotekarer og skolebibliotekkarer kan bruke dem. De presenterer også det nordiske prosjektet «verdensbiblioteket.no» som DFB har fått ansvar for drift fra den norske siden.
«Hvordan kan godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer bidra til å utvikle elevers leselyst og leseforståelse?»
Joron Pihl er pedagog og professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – Storbyuniversitetet.
Forskning viser at den gode leseopplevelsen er den aller viktigste drivkraften til leselyst, leseengasjement og frivillig lesing blant barn og unge. Et godt samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer er vesentlig for utvikling av leselyst og leseforståelse blant elever. Men hva består et godt samarbeid i? Hva kan lærere og bibliotekarer samarbeide om? Hvordan få til et godt samarbeid? Hva er utfordringene og mulighetene? Dette er noen av de spørsmålene Pihl vil drøfte i sitt foredrag.
«Bokbeskrivelser – foredrag og workshop
Bokbeskrivelser kan brukes i brosjyrer og på nett for å promotere litteraturen.Trikset er å være kort og konsis! Med utgangspunkt i Lesersørvismetoden øver vi oss på å skrive gode bokbeskrivelser. Vi starter med et kort foredrag om appellfaktorer, hurtigles og bokbeskrivelser – en fin oppfriskning for dere som har vært på Lesersørviskurs, og en god introduksjon til dere som ikke kjenner så godt til metoden. Alle får utdelt en bok de skal skrive bokbeskrivelse om. De som ønsker det kan lese sin bokbeskrivelse høyt for salen. Til slutt samler vi sammen alle bokbeskrivelsene og gjør dem tilgjengelig for senere bruk. Foto: Deichmanske bibliotek
«Innkjøpsordningen for spill.»
Christina Iverson, rådgiver for innkjøpsordningene for film og spill til bibliotekene. Jobber i Formidlingsavdelingen i Norsk filminstitutt, som forvalter tilskuddsordninger som skal legge til rette for at formidlingsbransjen skaper gode møteplasser mellom film/spill og publikum. NFI vil revidere innkjøpsordningen for spill våren 2019 og ønsker innspill.

 

Translate »