Når:
18/01/2018-19/01/2018 heldags
2018-01-18T00:00:00+01:00
2018-01-20T00:00:00+01:00
Hvor:
Fylkestingssalen, Galleri Oslo
Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Norge
Kontakt:
Cathrine Undhjem
64840865


Kurs for skolebibliotekarer/ skolebibliotekansatte

Pris: kr 4750,- per person for begge dager. I Akershus dekker AVO halve kursavgiften.
Skoler/ skolebibliotek i Akershus må dekke kr 2375,- per person.

Frist for påmelding er 5. januar 2018. Begrenset antall plasser, 25 deltakere! Lenke til påmeldingsskjema


Innhold i kurset:

Nye digitale måter å kommunisere og organisere kunnskaper på er i ferd med å endre elevenes skolehverdag. Dette endrer skolebibliotekarenes rolle og betydning, og gir både muligheter og utfordringer. Gjennom dette kurset vil vi fokusere på den den digitale skolehverdagen, og hvordan bibliotekene på best mulig måte kan bidra til best mulig læring for flest mulig elever i en slik kontekst.

Foredragsholdere på kurset er Øystein Sæbø og Arne Olav Nygard. http://www.nyweb.no/pedagogene-i-nyweb/


Tematikk vi ønsker å fokusere på inkluderer:

  • Introduksjon til skolebibliotekenes pedagogiske rolle: hva og hvem definerer en slik rolle?
  • Prinsipper, praksis og dokumentasjon for læringsfremmende veiledning, med vekt på skolebibliotekenes rolle
  • Kommunikasjon, respons og samarbeid i en digitalisert skolehverdag: hvilke roller kan skolebiblioteket ha i en slik sammenheng?
  • Informasjonskompetanse i en digital tid
  • Bruk og vurdering av digitale læringsressurser
  • Bruk av skyløsninger (slik som OneNote, Office 365 og Google Apps for education) i skolen
  • Verktøy for produksjon av video og pod-kaster for nettbruk
  • Introduksjon til nettressurser med betydning for skolebibliotekaren og elevene

Vi håper å bidra til at deltakerne er bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen, og som en integrert pedagogisk ressurs, for kunne bidra med respons, veiledning og støtte for elevenes samarbeid.

Et gjennomgående tema vil være å diskutere skolebibliotekets pedagogiske rolle.
– Hvem definerer denne?
– Hva kan du som skolebibliotekar gjøre for å fremheve betydningen av biblioteket på din skole?

Vi ser for oss at kurset vil bidra til økt refleksjon om skolebibliotekenes rolle som medaktør i elevens digitale læringsarbeid, og økt kjennskap til sentrale digitale løsninger (slik som Office 365, OneNote og Google sine løsninger for utdanningssektorer), og ideer om hvordan dette kan benyttes i en skolehverdag

Ved å delta på kurset vil du også få mulighet til å diskutere med skolebibliotekarer fra andre skoler, for å lære av andres erfaringer. Dette vil forhåpentligvis bidra til en større forståelse for hvilke muligheter som finnes og dermed også bidra til en refleksjon om hvordan skolebibliotekene kan spille en rolle for elevens læringsarbeid, og hvilke ressurser og kompetanse skolebiblioteket bør ha i en fremtidsrettet skole.

Detaljert program sendes ut til de påmeldte i januar.

 

 

 

 

Translate »