Når:
14/02/2018 heldags
2018-02-14T00:00:00+01:00
2018-02-15T00:00:00+01:00
Hvor:
Asker bibliotek
Strøket 15A
1383 Asker
Norge
Kontakt:
Heidi Hovemoen
64840862

Program for dagen

09:00-09:45 Omvisning/orientering på Asker bibliotek
09:45-10:00 Pause
10:00-11:30 Innledning, presentasjon og orienteringer fra fylkesbiblioteket
Informasjon om og oppfølging av ny utlånsmodell, e-bøker:
Videre utvikling, felles innkjøp og plattform (40 minutter) v/Cecilie Weinholdt og Olga Skrinde
Felles metadata:
Videre oppfølging fra forrige møte og erfaringsutveksling fra de bibliotekene som har tatt i bruk metadata fra Bokbasen v/Cecilie Weinholdt (15 minutter)
Sommerles 2018:
Informasjon om årets Sommerles-kampanje v/Drifa Gudmundsdottir (10 minutter)
Samarbeid og fellesløsninger i Akershus – og inn i region Viken
Kort oppsummering av nåværende samarbeid i Akershus og hvordan regionreformen kan påvirke fylkesbibliotekenes framtidige oppgaver v/Heidi Hovemoen (10 minutter)
11:30-12:15 Lunsj
12:15 -13:00 Prosjektutvikling i Akershus
Erfaringsdeling – bibliotekene
13:00-14:00 Orienteringer fra fylkesbiblioteket
Nye prosjekter/søknader fra fylkesbiblioteket:
Orientering om nye prosjekter/søknader fra fylkesbiblioteket (10 minutter) v/Tordis Holm Kverndokk, Cathrine Undhjem
Lesestrategi i Akershus:
Orientering om arbeid med lesestrategi for barn og unge i Akershus (10 minutter) v/Olga Skrinde
Språkkaféer i Akershus:
Videre satsing på språkkaféer og nettverk for frivillige (20 minutter) v/ Tordis Holm Kverndokk
Felles rammeavtale for bibliotekmateriell:
Videre oppfølging (20 minutter) v/Cathrine Undhjem
14:00-14:15 Pause
14:15-15:30 Orienteringer fra bibliotekene
15-30-15:45 Takk for i dag og vel hjem! v/Heidi Hovemoen
Translate »