Når:
07/11/2017 heldags
2017-11-07T00:00:00+01:00
2017-11-08T00:00:00+01:00
Hvor:
Galleri Oslo
Schweigaards gate 12
0185 Oslo
Norge
Kontakt:
Cathrine Undhjem
64840865

Norge er langt framme når det gjelder tilgang til digitalt utstyr, men det er fremdeles en andel av befolkningen som mangler nødvendig digital basiskompetanse og som trenger hjelp til å ta i bruk de digitale tjenestene.

Regjeringens målsetting er at alle offentlige tjenester skal være tilgjengelig digitalt. Dette omtales som «digitalt førstevalg».

Bibliotekene skal være en av arenaene som veileder innbyggerne i digitale tjenester og digitale basisferdigheter. Seminaret fokuserer på hvordan vi kan legge til rette for brukerne våre ved å øke egen kompetanse.

Målgruppen er alle som veileder publikum i digitale tjenester og basisferdigheter. Underveis vil deltakerne få presentert gode eksempler fra andre bibliotek og en introduksjon til selvstudium i 23 offentlige ting.

Påmeldingsfrist er 3.11. Meld deg på her

Program for dagen

08.30-09.00 Kaffe, te
09.00-09.15 Velkommen. Informasjon om nasjonalt program for digital deltakelse og bakgrunnen for 23 offentlige ting Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus
09.15-10.15 Digital deltakelse og kompetanseheving av ansatte i Oppegård og Ski bibliotek Kristine Mesgrahl, Oppegård bibliotek
Olaf Moriarty Solstrand, Ski bibliotek
10.15-10.30 Pause
10.30-11.00 Bærum biblioteks nettside om offentlige tjenester Ellen Mikkelsen,

Bærum bibliotek

11.00-11.30 Forslag til innhold i en veiledningstjeneste og veiledningssamtale Diskusjon i plenum Cathrine Undhjem
11.30- 12.15 Lunsj
12.15- 13.00

 

Presentasjon av 23 offentlige ting som selvstudium og spørsmål Cathrine Undhjem
13.00-13.15 Pause
13.15-14.00 Brukeren i fokus – hvilken hjelp bør bibliotekene tilby og hvordan? Diskusjon i plenum Tove R. Brekke
Innføringskoordinator for digitalisering
NAV Akershus, fylkeskontor
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Andre prosjekter og gode eksempler
Alle er velkomne til å dele
Cathrine Undhjem
14.45-15.00 Oppsummering og avslutning Alle

 

 

Translate »