Når:
22/11/2019@09:30-16:00
2019-11-22T09:30:00+01:00
2019-11-22T16:00:00+01:00
Hvor:
Drammen videregående skole
Danvikgata 25
Drammen
Kontakt:
Cathrine Undhjem
64840865

 

Felles seminar for skolebibliotek i videregående skoler i Viken

Målgruppe: Bibliotekansatte i VGS-bibliotek i Viken. Gratis deltakelse.

Merk: Deltakere som har lang reisevei og som også har tenkt å delta på Ungdomsbokgildet den 21. november, kan søke om støtte til overnatting fra sitt fylkesbibliotek.

 

Hensikten med møtet:

  1. Bli kjent med hverandre – på kryss og tvers.
  2. Kunnskap-, erfaringsdeling og gode diskusjoner om skolebibliotek i Viken.

Påmeldingsfrist: 15. november. Lenke til påmelding

 

Arbeidsgruppa for denne dagen har bestått av:

Buskerud: Øyvind Bråten, Buskerud videregående skole, Trond Minken, Buskerud fylkesbibliotek, Siv-Marit Ersdal, Drammen videregående skole.
Østfold: Veronica Tryland Larsen, Fredrik II videregående skole, Lone Eva Gregersen Johansen, Malakoff videregående skole, Mona Ekelund, Østfold fylkesbibliotek.
Akershus: Julie Holdal Hansen, Eidsvoll videregående skole, Roy Martin Kristiansen, Nannestad videregående skole, Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus.

 

Program

9.30-10.00 Kaffe/ te og noe å bite i
10.00-10.30 Velkommen

Status i arbeidet til Liedutvalget

Kristine Novak, rektor Drammen videregående skole
10.30-10.45 Innspill og spørsmål til Kristine Novak
10.45-11.00 Pause
11.00-11.45 Vgs-bibliotekene i Viken – enda viktigere enn før. Hvordan sikre et likeverdig tilbud til alle elever? Jan-Helge Atterås, avd. direktør for kompetanse-utvikling Viken og Kompetanseråd
11.45-12.00 Hvorfor fylkesbiblioteket skal være skolebibliotekenes beste venn i Viken Heidi Hovemoen, seksjonsleder for Kultur i Akershus, kommende fylkesbiblioteksjef i Viken
12.00-12.45 Lunsj

Etter lunsj setter vi oss i grupper regionvis

12.45-13.10 En felles utviklingsplan for VGS-bibliotekene i Viken: Vårt viktigste virkemiddel? Evaluering av dagens plan i Akershus Gjertrud Øvland og Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus
13.10-13.40 Vi blir bedre kjent – i de nye regionene Innledning ved Lone Eva Gregersen Johansen og Siv Marit Ersdal
13.45-14.00 Pause
14.00-14.45 Fagforum for Viken? Møter og samarbeidsarenaer i den nye regionen Innledning ved Veronica Tryland Larsen, Roy Martin Kristiansen og Julie Holdal Hansen
14.45-15.00 Pause. Finn riktige grupper etter pausen
15.00-15.45 «Best når det gjelder: felles styrker og muligheter». Gruppediskusjoner. Velg et tema:

– Digital veiledning og verktøy

– Litteraturformidling og samlingsutvikling

– Kildekritikk og digitale ferdigheter

– Studieteknikk og læringsstrategier

– Skolebiblioteket som møtested, for eksempel verksteder/ makerspace

Innledning Siv Marit Ersdal
15.45-16.00 Avslutning/ takk Siv Marit Ersdal, Drammen videregående skole

 

Velkommen! 

 

 

Translate »