Når:
30/10/2018 heldags
2018-10-30T00:00:00+01:00
2018-10-31T00:00:00+01:00
Hvor:
AFKs lokaler i Galleri Oslo, rom 250
Schweigaards gate 4
0185 Oslo
Norge
Pris:
Gratis
Kontakt:
Cathrine Undhjem
64840865

Møtedag for biblioteksjefene i kommuner i Akershus som skal slå seg sammen. Invitasjon sendes aktuelle deltakere direkte.

«Treffpunkt kommunereform og folkebibliotek» er en heldagssamling der kommunesammenslåing settes på agendaen. Dagen vil by på foredragsholdere som gir gode innblikk sett fra ulike perspektiv. Ikke minst setter vi av tid til samtale og diskusjon.

Påmeldingsfrist: 24.10. Påmelding via epost til cathrine.undhjem@afk.no

Program for dagen

08.30-09.00 Kaffe/te
09.00-10.00 Gro Sandkjær Hanssen, forsker NIBR-OsloMet/ professor NMBU, vil innlede til dialog rundt temaene:
– Fordeler ved å bli en større kommune
– Et levende lokaldemokrati er avhengig av medvirkning og engasjement
– Demokratiske offentlige byrom – og bibliotekene
10.00-10.15 Pause
10.15-11.15 Berit Borgen, seksjonsleder Sandefjordbibliotekene (tidligere biblioteksjef i Holmestrand og Hof)
Om sine erfaringer, tanker og blikk på framtiden når det gjelder:
– Organisering
Hvordan organisere de ansatte for best mulig ressursutnyttelse
– Utvikling av team på tvers av enkeltbibliotekene etc.
Hvordan skape en felles kultur
– Mediestamme: Flytende? Felles katalog?
– Publikumstilbud – samme tilbud ved alle bibliotek, eller ikke?

11.15-11.45 Dialog og diskusjon
11.45-12.30 Lunsj
12.30.13.30 Leikny Wiersholm Egeland, biblioteksjef i Ski bibliotek
«Fra 6 til 1.» Kommunesammenslåing i Østfold. Erfaringsdeling fra et prosjekt.
Samtale og diskusjon
13.30-13.45 Pause
13.45-15.00 Erfaringsdeling, samtale
Translate »