Heidi Hovemoen

Fylkesbiblioteksjef

Arbeidsoppgaver: leder for Fylkesbiblioteket i Akershus, personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid, økonomisk styring. 

Send epost
Telefon: 64 84 08 62
Mobil: 47 38 55 71

Cathrine Undhjem

Nestleder

Team Administrasjon og felles bibliotektjenester: teamleder. Arbeidsoppgaver: personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid. Send epost Telefon: 64 84 08 65 Mobil: 98 08 66 50

Patricia Castillo

Førstesekretær

Arbeidsoppgaver: Fjernlån, bibliotekbuss, tidsskrifter

Send epost
Telefon: 64 84 08 57

Drifa Gudmundsdottir

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av barne-og ungdomslitteratur. Klassesettjeneste, bibliotekbuss. Koordinator for SAMBA.

Send epost
Telefon: 64 84 08 67

Marianne Gustafson

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Musikkavdelingen

Send epost
Telefon: 64 84 08 68

Lise Gyldmar

Bibliotekbussjåfør

Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss.

 

Tordis Holm Kverndokk

Spesialbibliotekar

Team Plan, utvikling- og kompetanse: teamleder.

Arbeidsoppgaver: kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte i Akershus. Markedsføring av fylkesbibliotekets virksomhet. Koordinator for prosjektsekreteriatet i Akershus. Kontakt for bibliotekarer på videregående skoler i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 55

Heidi Lorentzen

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver:Fjernlån, innkjøp og registrering av filmer, bibliotekbuss. Leser søker bok-koordinator for Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 56

Atle Faye Lund

IT Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Driftsansvarlig IT og utvikling av IKT-portefølje.

Send epost
Telefon: 64 84 08 69

Silje Stener

Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Praktisk tilrettelegging av kompetansehevende tiltak. Kontoradministrasjon, herunder regnskap, fakturering, sentralbord og innkjøp.

Send epost
Telefon: 64 84 08 58

Olga Skrinde

Spesialbibliotekar

Team Formidling: teamleder .

Arbeidsoppgaver: ansvar for formidlingstiltak. Koordinering av innkjøp av e-medier i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 63

Arne Thomassen

Rådgiver

Teamleder for musikk.

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av musikk.

Send epost
Telefon: 64 84 08 54

Gunnar Vilberg

Formidlingsrådgiver

Arbeidsoppgaver: Litteraturprodusent for DKS i den videregående skolen. Ansvarlig for Litteraturfestivalen i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 64

Cecilie Weinholdt

Spesialbibliotekar

Team fysisk og digital samling: teamleder

Arbeidsoppgaver: Bibliofil, katalog, digitale tjenester. Prosjektkoordinator for e-bokprosjektet, bibliotekbuss. Webløft-koordinator for Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 59

Vanja Øyrås

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak

Send epost
Telefon: 64 84 08 68

Translate »