Ansatte

Cathrine Undhjem

Fylkesbiblioteksjef

Leder for Fylkesbiblioteket i Akershus. Personalledelse, faglig ledelse, tverrsektorielt samarbeid, økonomisk styring. 

Team Administrasjon og felles bibliotektjenester: teamleder.

 Send epost
Telefon: 64 84 08 65
Mobil: 98 08 66 50

Patricia Castillo

Konsulent

Arbeidsoppgaver: Fjernlån, bibliotekbuss, tidsskrifter

Send epost
Telefon: 64 84 08 57

Drifa Gudmundsdottir

I permisjon

Marianne Gustafson

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Ullersmo fengsel, biblioteket.

Send epost
Telefon: 64 84 08 68

Lise Gyldmar

Bibliotekbussjåfør

Arbeidsoppgaver: Bibliotekbuss.

Send epost
Telefon: 64 84 08 66
mob. 951 65 191

Tordis Holm Kverndokk

Spesialbibliotekar

Teamleder:  Plan, utvikling- og kompetanseteamet.

Arbeidsoppgaver: Kompetansehevende tiltak for bibliotekansatte i Akershus. Koordinator for prosjektsekreteriatet i Akershus. Kontakt for bibliotekarer på videregående skoler i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 55

Heidi Lorentzen

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Fjernlån, innkjøp og registrering av filmer, bibliotekbuss. Leser søker bok-koordinator for Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 56

Atle Faye Lund

IT Rådgiver

Arbeidsoppgaver: Driftsansvarlig IT infrastruktur og utvikling av IKT-portefølje.

Send epost
Telefon: 64 84 08 69

Martin Kroglund Persson

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Ansvar for klassesett. Jobber også med fjernlån, katalog og Bibliotekbussen.

Send epost
Telefon: 64 84 08 61

Silje Stener

Rådgiver

Arbeidsoppgaver:
Strategisk utvikling knyttet til fylkesbibliotekets markedsføring internt og eksternt. Praktisk tilrettelegging av kompetansehevende tiltak. Kontoradministrasjon, herunder regnskap, fakturering, sentralbord og innkjøp.

Send epost
Telefon: 64 84 08 58

Olga Skrinde

Spesialbibliotekar

Teamleder: Formidling.

Arbeidsoppgaver:
Ansvar for Bibliotekbussen i Akershus. Koordinering av innkjøp av e-medier i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 63

Arne Thomassen

Rådgiver

Teamleder: Musikkavdelingen.

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av musikk.

Send epost
Telefon: 64 84 08 54

Gunnar Vilberg

Formidlingsrådgiver

Arbeidsoppgaver:
Litteraturprodusent for DKS i den videregående skolen. Ansvarlig for Litteraturfestivalen i Akershus.

Send epost
Telefon: 64 84 08 64

Vanja Øyrås

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak

Send epost
Telefon: 64 84 08 68

Cecilie Weinholdt

Spesialbibliotekar

Teamleder: Fysisk og digital samling.

Arbeidsoppgaver:
Koordinator for e-bokprosjektet. Webløft-koordinator for Akershus. Ansvarlig for Fylkesbiblioteket i Akershus hjemmesider. Samlingsutvikling, innkjøp og registrering av voksen fag og skjønn. Bibliofilansvrlig.

Send epost
Telefon: 64 84 08 59

Gjertrud Øvland

Spesialbibliotekar

Arbeidsoppgaver: Innkjøp og registrering av barne- og ungdomslitteratur. Klassesettjeneste, bibliotekbuss. Koordinator for SAMBA.

Send epost
Telefon: 64 84 08 67

Translate »