Kurs og møter

jan
17
tor
SAMBA-møte
jan 17 heldags

Velkommen til SAMBA-møte!

Påmeldingsfrist er 09.01.2019. Lenke til påmelding


Program for dagen

08.30-09.00  Kaffe/te og frukt
09.00-09.15 Velkommen
09.15-09.45 Verdt å vite om flerspråklig læring – utfordringer i språklæringen for tospråklige barn, og hva det betyr for oss i biblioteket. Ved Cathrine Ødegaard, Evje skole.
09.45-10.15 Barnelitteraturen hos Det flerspråklige bibliotek. Ved Gulnara Bakke og Giti Nassouri, Det flerspråklige bibliotek.
10.15-10.30 Pause
10.30-11.30 Hvordan kan godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer bidra til å utvikle elevers leselyst og leseforståelse? Ved Joron Pihl, OsloMet.
11.30-12.15 Lunsj
12.15-14:00 Bokbeskrivelser. Foredrag og workshop.
14.00-14.15 Pause
14.15-14.45 Folk i fylket
14.45-15.15 Innkjøpsordningen for spill. Christina Iverson, Norsk filminstitutt.
15.15-15.30 Avslutning og oppsummering

 

Foredragsholdere og foredrag

«Verdt å vite om flerspråklig læring – utfordringer i språklæringen for tospråklige barn, og hva det betyr for oss i biblioteket.»
Cathrine Ødegaard er skolebibliotekar og har vært det siden 2000. Hun har erfaring fra Tromsø bibliotek, Bærum bibliotek og Nasjonalbiblioteket, og har tatt videreutdanningene «Barn, medier og bibliotek» fra HiO og Flerkulturell pedagogikk fra UiO.
«Barnelitteraturen hos Det flerspråklige biblitoteket.»
Gulnara Bakke og Giti Nassouri arbeider på Det flerspråklige bibliotek (DFB), med ansvar for innkjøp av bøker på flere forskjellige språk, blant annet russisk, persisk, urdu og tyrkisk.
Gulnara har bibliotekarutdannelsen sin fra Russland. Før hun begynte på DFB arbeidet hun som skolebibliotekar i Oslo.
Giti tok lærerutdanningen i hjemlandet Iran. I Norge har hun bibliotekarutdanningen fra OsloMet i tillegg til flere språkfag fra UiO.
De skal fortelle oss om DFB og DFBs tilbud, med tanken på hvordan bibliotekarer og skolebibliotekkarer kan bruke dem. De presenterer også det nordiske prosjektet «verdensbiblioteket.no» som DFB har fått ansvar for drift fra den norske siden.
«Hvordan kan godt samarbeid mellom lærere og bibliotekarer bidra til å utvikle elevers leselyst og leseforståelse?»
Joron Pihl er pedagog og professor emerita ved Fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier ved OsloMet – Storbyuniversitetet.
Forskning viser at den gode leseopplevelsen er den aller viktigste drivkraften til leselyst, leseengasjement og frivillig lesing blant barn og unge. Et godt samarbeid mellom lærere og skolebibliotekarer er vesentlig for utvikling av leselyst og leseforståelse blant elever. Men hva består et godt samarbeid i? Hva kan lærere og bibliotekarer samarbeide om? Hvordan få til et godt samarbeid? Hva er utfordringene og mulighetene? Dette er noen av de spørsmålene Pihl vil drøfte i sitt foredrag.
«Bokbeskrivelser – foredrag og workshop
Bokbeskrivelser kan brukes i brosjyrer og på nett for å promotere litteraturen.Trikset er å være kort og konsis! Med utgangspunkt i Lesersørvismetoden øver vi oss på å skrive gode bokbeskrivelser. Vi starter med et kort foredrag om appellfaktorer, hurtigles og bokbeskrivelser – en fin oppfriskning for dere som har vært på Lesersørviskurs, og en god introduksjon til dere som ikke kjenner så godt til metoden. Alle får utdelt en bok de skal skrive bokbeskrivelse om. De som ønsker det kan lese sin bokbeskrivelse høyt for salen. Til slutt samler vi sammen alle bokbeskrivelsene og gjør dem tilgjengelig for senere bruk. Foto: Deichmanske bibliotek
«Innkjøpsordningen for spill.»
Christina Iverson, rådgiver for innkjøpsordningene for film og spill til bibliotekene. Jobber i Formidlingsavdelingen i Norsk filminstitutt, som forvalter tilskuddsordninger som skal legge til rette for at formidlingsbransjen skaper gode møteplasser mellom film/spill og publikum. NFI vil revidere innkjøpsordningen for spill våren 2019 og ønsker innspill.

 

jan
28
man
Introduksjonsdag på fylkesbiblioteket
jan 28 heldags

Velkommen til introduksjonsdag på fylkesbiblioteket for studenter og nyansatte. Hold av datoen, mer informasjon kommer.

feb
26
tir
Sjangerskolen, læringsnettverk for lesersørvis i Akershus, treff 26. februar
feb 26@10:00-15:00

 

Læringsnettverk for lesersørvis i Akershus

 

I 2019 planlegger vi tre treff. Det første treffet er 26.februar på Bibliotekenes hus. Første tema er SAKPROSA.

Påmeldingsfrist er 25. januar. Lenke til påmelding

 

Hvem er tilbudet for?

Et læringsnettverk for lesersørvis er for deg som jobber med formidling av litteratur til voksne lesere. Det går fint å delta selv om du ikke har vært på kurs i lesersørvis, men vi oppfordrer alle til å ha gjort seg kjent med formidlingsmetoden. Du får oversikt over metoden gjennom å lese de første kapitlene i Lesersørvishåndboka (tilgjengelig på lesersorvis.no).

Det er påmelding før hvert treff. Det er en stor fordel dersom det er den samme som deltar alle tre gangene.

 

Hva er et læringsnettverk for lesersørvis?

Et læringsnettverk for lesersørvis er en arena for å øve på formidling og for å tilnærme seg ny kunnskap om bøker. Læringsnettverket i Akershus vil sammenfalle med prosjektet Sjangerskolen. Læringsnettverkene vil derfor handle om en ny litterær sjanger hvert treff.

 

Hvorfor?

For å drive aktiv litteraturformidling trenger vi kunnskap om formidlingsmetode, sjangre og mange bøker. Under læringsnettverkene bruker vi lesersørvismetoden for å tilegne oss systematisk kunnskap om samlingene. Metoden bidrar til at vi får et reflektert forhold til bøkenes målgruppe, og gir oss verktøy for å formidle bøkene på biblioteket.

Et læringsnettverk er med på å skape et sterkt fagmiljø for formidling i Akershus. Vi har mange dyktige litteraturformidlere i Akershus, og vi håper å se dere på nettverksmøtene!

 

Program

10.00 – 11.00 Foredrag: Sjangerintroduksjon: Sakprosa
11.15 – 12.00 Foredrag: Hvordan formidle sakprosa på biblioteket?
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Erfaringsdeling: Hvordan formidler vi sakprosa i Akershus?
13.45 – 15.00 Oppgave: Bokøkt, lesersørvis

Merk: Siste økt innebærer at det er et krav om å lese en tildelt bok før hvert kurstreff. Du vil få tildelt en sakprosabok kort tid etter at påmeldingsfristen er utløpt.

 

Velkommen!

mar
6
ons
Biblioteket er for alle? Konflikthåndtering i biblioteket
mar 6 heldags

Arbeid med mennesker innebærer en risiko for å oppleve utfordrende atferd og vold. På et folkebibliotek skal bibliotekansatte yte tjenester, men også sette grenser. Utfordrende atferd fra brukere er noe de fleste opplever. I undersøkelsen vi sendte ut før sommeren 2018 ser vi også at det stemmer hos flere av dere.

I masteroppgaven «Der ingen ville se, at så mye kunne skje» av Cecilie Røe og Anne Clementz finner vi også kjente problemstillinger når det gjelder konfliktsituasjoner i bibliotek. Alle trenger vi å bli mer trygge i konfliktsituasjoner med brukerne våre. Vi inviterer dere derfor til kurset «Biblioteket er for alle?»

Påmeldingsfrist er 13. februar. Lenke til påmelding

 

Program for dagen:

08:30 – 09:00 Registrering, kaffe og te
09:00 – 10:00 Voldsteori

 • Typiske årsaker til utfordrende atferd, aggresjon og vold
 • Personalatferd
10:00 – 11:30 Sikkerhet og risiko

 • Det fysiske miljøet
 • Personalatferd – aktiv sansing
11:30 – 12:15 Lunsj
12:00 – 13:30 Konflikthåndtering

 • Konfliktdempende kommunikasjon
 • Verbalt, kroppsspråk og stemmebruk
 • Modeller for deeskalering
13:30 – 15:00
 • Case basert på STOP-modell
 • Eventuelt simulering
 • Praktisk trening på kroppsspråk/posisjonering
15:00 – 15:30  Ettervern

 • Ivaretakelse av kollega

 

 


Foredragsholder Børge Stave, prosjektleder i Verge Opplæring AS

Foruten å være en spesialist innenfor Verge sine kompetanseområder er Børge Stave utdannet adjunkt med videreutdanning i psykologi, psykiatri og ledelse. Børge har mange års erfaring som miljøterapeut, avdelingsleder og ansvarlig for sikkerhetsopplæring på egen arbeidsplass. Børge har jobbet som kursleder siden 2009.

Verge sier om sine kurs:
I vår mangeårige formidling av kunnskap, trygget og trivsel, har vi eksperimentert og lagt ned store mengder arbeid i hvilke metoder for formidling som gir ønsket resultat. Ingen av våre metoder eller strukturer under opplæring er tilfeldig. Vi leverer en «opplevelse» som skal gjøre den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte utfordrende atferd på en profesjonell måte. Våre pedagogiske valg omfatter høy grad av bevissthet til personalets motivasjon, praktisk veiledning, individfokus, personalsamhandling, presentasjon av teoretisk forankring, situasjonstrening, simulering med videoveiledning, og evaluering.

mar
14
tor
Biblioteksjefmøte
mar 14@11:00-mar 15@13:00

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

mar
20
ons
Bokgilde
mar 20 heldags

Hold av datoen. Mer informasjon kommer.

mar
28
tor
Mini-workshop: Logo og profilmanual for bibliotekene i Viken
mar 28@09:00-12:00

 

Fylkesbiblioteket ønsker å invitere til en mini-workshop der vi sammen deler tips, ideer, eksempler og erfaringer ved bruk av felles logo for Viken. Hold av datoen, invitasjon og agenda kommer.

 

Translate »