Kurs og møter

feb
26
tir
Sjangerskolen, læringsnettverk for lesersørvis i Akershus, treff 26. februar
feb 26@10:00-15:00

 

Læringsnettverk for lesersørvis i Akershus

 

I 2019 planlegger vi tre treff. Det første treffet er 26.februar på Bibliotekenes hus. Første tema er SAKPROSA.

Påmeldingsfrist er 25. januar. Lenke til påmelding

 

Hvem er tilbudet for?

Et læringsnettverk for lesersørvis er for deg som jobber med formidling av litteratur til voksne lesere. Det går fint å delta selv om du ikke har vært på kurs i lesersørvis, men vi oppfordrer alle til å ha gjort seg kjent med formidlingsmetoden. Du får oversikt over metoden gjennom å lese de første kapitlene i Lesersørvishåndboka (tilgjengelig på lesersorvis.no).

Det er påmelding før hvert treff. Det er en stor fordel dersom det er den samme som deltar alle tre gangene.

 

Hva er et læringsnettverk for lesersørvis?

Et læringsnettverk for lesersørvis er en arena for å øve på formidling og for å tilnærme seg ny kunnskap om bøker. Læringsnettverket i Akershus vil sammenfalle med prosjektet Sjangerskolen. Læringsnettverkene vil derfor handle om en ny litterær sjanger hvert treff.

 

Hvorfor?

For å drive aktiv litteraturformidling trenger vi kunnskap om formidlingsmetode, sjangre og mange bøker. Under læringsnettverkene bruker vi lesersørvismetoden for å tilegne oss systematisk kunnskap om samlingene. Metoden bidrar til at vi får et reflektert forhold til bøkenes målgruppe, og gir oss verktøy for å formidle bøkene på biblioteket.

Et læringsnettverk er med på å skape et sterkt fagmiljø for formidling i Akershus. Vi har mange dyktige litteraturformidlere i Akershus, og vi håper å se dere på nettverksmøtene!

 

Program

10.00 – 11.00 Foredrag: Sjangerintroduksjon: Sakprosa
11.15 – 12.00 Foredrag: Hvordan formidle sakprosa på biblioteket?
12.00 – 12.45 Lunsj
12.45 – 13.30 Erfaringsdeling: Hvordan formidler vi sakprosa i Akershus?
13.45 – 15.00 Oppgave: Bokøkt, lesersørvis

Merk: Siste økt innebærer at det er et krav om å lese en tildelt bok før hvert kurstreff. Du vil få tildelt en sakprosabok kort tid etter at påmeldingsfristen er utløpt.

 

Velkommen!

mar
6
ons
Biblioteket er for alle? Konflikthåndtering i biblioteket
mar 6 heldags

Arbeid med mennesker innebærer en risiko for å oppleve utfordrende atferd og vold. På et folkebibliotek skal bibliotekansatte yte tjenester, men også sette grenser. Utfordrende atferd fra brukere er noe de fleste opplever. I undersøkelsen vi sendte ut før sommeren 2018 ser vi også at det stemmer hos flere av dere.

I masteroppgaven «Der ingen ville se, at så mye kunne skje» av Cecilie Røe og Anne Clementz finner vi også kjente problemstillinger når det gjelder konfliktsituasjoner i bibliotek. Alle trenger vi å bli mer trygge i konfliktsituasjoner med brukerne våre. Vi inviterer dere derfor til kurset «Biblioteket er for alle?»

Påmeldingsfrist er 19. februar. Kontakt Drifa Gudmundsdottir for påmelding.

 

Program for dagen:

08:30 – 09:00 Registrering, kaffe og te
09:00 – 10:00 Voldsteori

 • Typiske årsaker til utfordrende atferd, aggresjon og vold
 • Personalatferd
10:00 – 11:30 Sikkerhet og risiko

 • Det fysiske miljøet
 • Personalatferd – aktiv sansing
11:30 – 12:15 Lunsj
12:00 – 13:30 Konflikthåndtering

 • Konfliktdempende kommunikasjon
 • Verbalt, kroppsspråk og stemmebruk
 • Modeller for deeskalering
13:30 – 15:00
 • Case basert på STOP-modell
 • Eventuelt simulering
 • Praktisk trening på kroppsspråk/posisjonering
15:00 – 15:30  Ettervern

 • Ivaretakelse av kollega

 

 


Foredragsholder Børge Stave, prosjektleder i Verge Opplæring AS

Foruten å være en spesialist innenfor Verge sine kompetanseområder er Børge Stave utdannet adjunkt med videreutdanning i psykologi, psykiatri og ledelse. Børge har mange års erfaring som miljøterapeut, avdelingsleder og ansvarlig for sikkerhetsopplæring på egen arbeidsplass. Børge har jobbet som kursleder siden 2009.

Verge sier om sine kurs:
I vår mangeårige formidling av kunnskap, trygget og trivsel, har vi eksperimentert og lagt ned store mengder arbeid i hvilke metoder for formidling som gir ønsket resultat. Ingen av våre metoder eller strukturer under opplæring er tilfeldig. Vi leverer en «opplevelse» som skal gjøre den enkelte arbeidstaker bedre rustet til å møte utfordrende atferd på en profesjonell måte. Våre pedagogiske valg omfatter høy grad av bevissthet til personalets motivasjon, praktisk veiledning, individfokus, personalsamhandling, presentasjon av teoretisk forankring, situasjonstrening, simulering med videoveiledning, og evaluering.

mar
14
tor
Biblioteksjefmøte
mar 14@11:00-mar 15@13:00

Hold av datoene. Mer informasjon kommer.

mar
20
ons
Bokgildet 2019
mar 20 heldags

 

Bokgildet er et litteraturseminar som løfter fram ny litteratur for voksne innen alle sjangre. Velkommen til litterært påfyll og kollegialt samvær.

Målgruppe for seminaret er bibliotekansatte, lærere og andre som jobber med litteraturformidling til voksne.

Påmeldingsfrist er 1. mars. Begrenset med plasser. Lenke til påmeldingsskjema


På scenen står:
 • Fem formidlere fra bibliotek i Buskerud: Antti Kaukoranta, Elisabeth Bergstrøm, Linda Solheim, Arne Henning Aarskaug og Camilla Sørbye. De presenterer et utvalg bøker du ikke bør gå glipp av.
 • Ingunn Økland, hovedanmelder og kommentator i Aftenposten. Hun vil snakke om bokåret 2018 fra et kritikerperspektiv.

 

Skulle du være forhindret i å delta 20. mars så arrangeres Bokgildet 2019 følgende steder i tillegg til Akershus:

Vestfold
19. mars: Holmestrand biblioteks kommunestyresal

Østfold
26. mars: Kulturhuset Gleng i Sarpsborg

Buskerud
27. mars: Drammensbiblioteket, scenen i 2. etasje

Alle steder fra kl 9.15 – 15.30. Vi gjør oppmerksom på at deltakeravgiften kan variere fra fylke til fylke.

mar
28
tor
Mini-workshop: Logo og profilmanual for bibliotekene i Viken
mar 28@09:00-12:00

 

Fylkesbiblioteket ønsker å invitere til en mini-workshop der vi sammen deler tips, ideer, eksempler og erfaringer ved bruk av felles logo for Viken. Hold av datoen, invitasjon og agenda kommer.

 

Translate »