DIGITAL FESTIVAL

16. september 2019 var det felles åpning av Digital festival på Nasjonalbiblioteket.
Paul Chaffey, statssekretær for digitaliseringsministeren og Torgeir Waterhouse fra IKT Norge var blant gjestene. Skuespiller Lise Fjeldstad delte egne erfaringer med Merete Lie, avdelingsdirektør for hovedbiblioteket, Deichman.
Arrangementet ble strømmet og opptaket finner du til høyre, eller om du går inn her.
Arrangører var Seniornett, Deichman bibliotek og Fylkesbiblioteket i Akershus.
«Digital Festival vil få flere på nett. Festivalen skal vise at det er morsomt, trygt, demokratisk og ufarlig å lære nytt, uavhengig av alder. Den skal vise at læring er tilgjengelig, jordnær, troverdig og kan styrke fellesskap. Digital kunnskap for alle!»  Les mer om gjennomføringen av den første festivalen på akershus.no   

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og er et samarbeidsprosjekt ledet av Fylkesbiblioteket i Akershus. Med i samarbeidet er Seniornett, Lørenskog bibliotek, Oppegård bibliotek og Ullensaker bibliotek. 

Etter innspill fra Seniornett støtter Nasjonalbiblioteket to prosjekter som lanserer Digital Festival som en videreføring av Seniorsurf-dagen. Det gjelder Deichman bibliotek og Fylkesbiblioteket i Akershus med bibliotekene i Oppegård, Lørenskog og Ullensaker. 

Festivalen ønsker å nå ut til alle som trenger hjelp eller rådgivning digitalt, og skal ikke være ekskluderende. 

Vi vil ufarliggjøre digitalisering og moderne teknologi, og vise at det er morsomt og trygt å lære nytt, uavhengig av alder. Digital festival er en revitalisering av den tradisjonelle Seniorsurfdagen, og arrangementene er åpne for alle interesserte uansett alder. Målet er at alle bibliotek i landet blir med på den årlige feiringen. Seniornett vil jobbe sammen med sine frivillige for å gjøre festivalen kjent og vil kontakte sine lokale bibliotek for samarbeid om festivalen, der dette er aktuelt. 

Bibliotekene viser fram sin satsing på digital kunnskap i løpet av uke 38 hvert år. Det er for eksempel kurs i slektsforskning, presentasjon av bibliotekenes egne digitale tilbud, som Bookbites, Pressreader, Filmnett og biblioteksystem. Det holdes datakurs i ulike varianter. Det er fokus på digital kildekritikk og sikkerhet på nett. Buskerud fylkesbibliotek har oversatt Data Detox Kit. Dette inneholder praktiske verktøy for digital bevissthet og egner seg godt for aktiviteter i bibliotekene. 

Lokale samarbeidspartnere er trukket inn i prosjektet, blant annet som veiledere i digital kunnskap. I Oppegård samarbeider de med lokalforeningen av Seniornett, I Ullensaker og Lørenskog er det de videregående skolene sine 3. årselever som har datakurs i biblioteket. Deichman bibliotek har erfaringer fra sitt prosjekt som vi nyttiggjør i tilbudet vi gir. Ved hjelp av fokusgrupper har de sett på form og metode for digital opplæring og kartlagt hva det er behov for. 

Et annet viktig moment i prosjektet har vært å utvikle og etablere en designprofil. Logo og designmanual er blitt tatt godt imot i prosjektgruppa og samarbeidspartnere, som Deichman. Vi ønsker at denne vil bli etablert som nasjonal logo for en felles Digital festival i uke 38 i alle landets bibliotek. 

Utgangspunktet for logoen og designprogrammet for Digital Festival er tastaturet på en datamaskin. Alle Seniornettforeninger, bibliotek og andre får gratis tilgang til materiellet. Bibliotekansatte logger seg inn på bibliotekutvikling.no og melder seg inn i gruppa Digital festival, andre kan sende epost til post.fylkesbiblioteket@afk.no Produksjon av materiell (plakater, roll ups, bannere, brosjyrer mv. må imidlertid den enkelte bruker dekke selv). Fylkesbiblioteket bidrar gjerne med tips til utforming. Fylkesbiblioteket har fått laget roll ups i flere fargekombinasjoner, T-skjorter og nøkkelbånd til veiledere og powerbanks og pussekluter til gaver. 

De tre prosjektbibliotekene får hjelp fra prosjektet til å gjennomføre Digital Festival i to år (2018-2019). Det vil være en drahjelp til å få i gang feiringen nasjonalt, ved at vi kan vise hvordan det kan gjøres. Kontakt dem gjerne for praktiske tips! Gruppa Digital festival på bibliotekutvikling.no er et fint sted for slik erfaringsutveksling. Synliggjøring og markedsføring over lengre tid, er viktig for implementeringen nasjonalt. Deichman bibliotek og Buskerud fylkesbibliotek deltar i festivalarbeidet fra 2019.

Prosjektleder er Tordis Holm Kverndokk, fylkesbiblioteket   

Translate »