Digital festival

«Digital Festival vil få flere på nett. Festivalen skal vise at det er morsomt, trygt, demokratisk og ufarlig å lære nytt, uavhengig av alder. Den skal vise at læring er tilgjengelig, jordnær, troverdig og kan styrke fellesskap. Digital kunnskap for alle!»

Les mer om gjennomføringen av festivalen på akershus.no

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket og er et samarbeidsprosjekt ledet av Fylkesbiblioteket i Akershus. Med i samarbeidet er Seniornett Norge, Lørenskog bibliotek, Oppegård bibliotek og Ullensaker bibliotek.

Etter innspill fra Seniornett Norge støtter Nasjonalbiblioteket i år to prosjekter som lanserer Digital Festival som en videreføring av Seniorsurf-dagen. Det gjelder Deichmanske bibliotek og Fylkesbiblioteket i Akershus med bibliotekene i Oppegård, Lørenskog og Ullensaker.

I festivalperioden er bibliotekene i Lørenskog, Oppegård og Ullensaker fylt med digital kunnskap og lek.
Festivalen ønsker å nå ut til alle som trenger hjelp eller rådgivning digitalt, og skal ikke være ekskluderende.

Vi vil ufarliggjøre digitalisering og moderne teknologi, og vise at det er morsomt og trygt å lære nytt, uavhengig av alder. Digital festival er en revitalisering av den tradisjonelle Seniorsurfdagen, og arrangementene er åpne for alle interesserte uansett alder. Målet er at alle bibliotek i landet blir med på feiringen fra 2019.

Felles for festivalprogrammet 2018 er Eirik Solheim om smarthusløsninger, kurs i slektsforskning ved Torill Johnsen og Mette Gunnari, seniorgaming med Nintendo Switch og datakurs i ulike varianter. Lokale samarbeidspartnere er trukket inn i prosjektet, blant annet som veiledere i digital kunnskap. I Oppegård samarbeider de med lokalforeningen av Seniornett, I Ullensaker og Lørenskog er det de videregående skolene sine 3. årselever som har datakurs i biblioteket.

Et annet viktig moment i prosjektet har vært å utvikle og etablere en designprofil. Logo og designmanual er blitt tatt godt imot i prosjektgruppa og samarbeidspartnere, som Deichman. Vi tror at denne på sikt vil bli enkel å etablere som nasjonal logo for en felles Digital festival i uke 38 i alle landets bibliotek.

Utgangspunktet for den nye logoen og designprogrammet for Digital Festival er tastaturet på en datamaskin. Alle Seniornettforeninger, bibliotek og frivilligsentraler får gratis tilgang til materiellet. Send en epost til post.fylkesbiblioteket@afk.no Produksjon av materiell (plakater, roll ups, bannere, brosjyrer mv. må imidlertid den enkelte bruker dekke selv). Fylkesbiblioteket bidrar gjerne med tips til utforming. Til festivalen 2018 har prosjektet fått laget roll ups i flere fargekombinasjoner, bomullsnett med stor og tydelig logo, T-skjorter til veiledere og pussekluter.

Designprofilen ble omtalt på biblioteknorge-lista i august 2018, og alle bibliotek som markerer Seniorsurfdagen ble invitert til å bruke designet allerede fra i år.

De tre bibliotekene får hjelp fra prosjektet til å gjennomføre Digital Festival også i 2019. Det vil være en drahjelp til å få i gang feiringen nasjonalt, ved at vi kan vise hvordan det kan gjøres.
Synliggjøring og markedsføring over lenger tid, er viktig for implementeringen nasjonalt.
Deichmanske bibliotek vil få erfaringer fra sitt prosjekt som vi kan nyttiggjøre i 2019. Ved hjelp av fokusgrupper skal de se på form og metode for digital opplæring og kartlegge hva det er behov for.

Prosjektleder er Tordis Holm Kverndokk, fylkesbiblioteket

 

 

 

Translate »