Om e-boksamarbeidet i Akershus

System for utlån: eBokBib. Levert av Biblioteksystemer A/S.
Ansvarlig for avtalen: Akershus Fylkeskommune, Fylkesbiblioteket i Akershus.
Utforming av kravspesifikasjon og valg av system ble foretatt av en prosjektgruppe sammensatt av bibliotekarer fra folkebibliotekene og Fylkesbiblioteket.
Alle kommuner i Akershus har gitt fullmakt til Fylkesbiblioteket å forhandle fram denne avtalen på vegne av folkebiblioteket.
«Avtale om levering av utlånssystem for e-medier» er sendt alle Biblioteksjefer i Akershus. Denne avtalen inkluderer kravspesifikasjonen som ble gitt. En styringsgruppe sammensatt av biblioteksjefer, Fylkesbiblioteksjefen
og Direktør for Kultur. Akershus godkjente i siste instans valget av system. Løsningen ble tilgjengeliggjort for publikum 13/09/2013.

En egen innkjøpsgruppe er etablert og har sitt mandat fra biblioteklederne. Innkjøpsgruppa har ansvar for innkjøp av e-medier til felles e-boksamling i fylket. Det etterstrebes representativ sammensetning av gruppa når det gjelder bibliotekstørrelse og kompetanse, og medlemmene sitter som hovedregel to år om gangen

Innkjøp og innhold i appen

Det er opprettet en egen innkjøpsgruppe satt sammen av 6 representanter fra folkebibliotekene og Olga Skrinde olga.skrinde@akf.no fra Fylkesbiblioteket. Det er viktig for innkjøpsgruppa å få fortløpende tilbakemeldinger og være i dialog med bibliotekene for å sikre at innkjøpet er i tråd med intensjonene. Målet er å se samlingene av papir- og e-bøker i Akershus som en samlet ressurs som gir innbyggerne et godt litteraturtilbud gjennom bibliotekene.

Akershusbibliotekene mottar også e-bøker gjennom innkjøpsordningen administrert av Norsk Kulturråd. Fra 2015 utgjør dette 5 eksemplarer både for voksne og barn, med unntak av bildebøkene som ikke blir tilbudt som e-bøker. Det er mulig å søke på innholdet i eBokBib i det lokale biblioteksystemet. Det skal også være mulig å se hva den enkelte låner har lånt. Integreringen er ikke fullstendig på dette området vår 2016.  Lydbøker vil komme med når en avtale for utlån av lydbøker er på plass.

Utlånsregler Parametersettingen er gjort av prosjektgruppa og endringer vil sendes inn fra Fylkesbiblioteket. Dette er parameterne som gjelder februar 2015: – Lånetid for e-bøker er tre uker. Etter dette blir boka automatisk levert tilbake om den ikke fornyes – Låner kan låne opp til tre e-bøker samtidig. – Er noe utlånt, kan man sette seg på venteliste. – Man kan levere inn boka tidligere slik at det blir mulig å låne nye bøker. – Alltid oversikt over resterende lånetid på e-bøkene.
Translate »