Fakturering

 

 

Alle fakturaer skal påføres ressursnummer.

Fakturaflyten bygger kun på attestantens ressursnummer, og det er derfor helt avgjørende at alle fakturaer merkes riktig.

Elektronisk faktura

Akershus fylkeskommune tar imot elektronisk faktura. Fakturaene må sendes på det offentlige standardformatet EHF (Elektronisk handelsformat). Se mer informasjon om EHF (difi.no).

Fakturaer som sendes på e-post, uansett format, regnes ikke som elektronisk faktura.

Akershus fylkeskommune mottar elektroniske fakturaer gjennom aksesspunktet Pagero Norway AS. Leverandører står fritt til selv å velge meldingsformidler/aksesspunkt. Se liste over godkjente aksesspunkt i Norge.

Papirfaktura

Fakturaadresse Akershus fylkeskommune (org. nr. 958 381 492)

Alle papirfakturaer skal sendes til samme adresse. Dette gjelder fakturaer til alle deler av fylkeskommunen, herunder fylkesadministrasjonen, videregående skoler og tannklinikker. Adressen brukes kun til fakturaer, kreditnotaer og purringer:

Akershus fylkeskommune Fakturamottak Postboks 1160 Sentrum 0107 Oslo

Fakturainnhold

Bokføringsloven og fylkeskommunens internkontroll stiller krav til hva en faktura skal inneholde.

Følgende opplysninger skal være med i en korrekt faktura:

  • leverandørens navn og adresse
  • leverandørens organisasjonsnummer med MVA etter hvis leverandøren er registrert i mva-registeret.
  • navn og adresse til kjøper
   • Akershus fylkeskommune, org.nr 958 381 492 – fakturaadresse
  • ressursnummeret til den som skal attestere fakturaen
   • ressursnummeret er 6-sifret og begynner alltid med 5*****
  • tydelig beskrivelse av hva som er levert og til hvem (leveringsadresse)
  • ved byggeprosjekter: prosjektnummer og prosjektnavn
  • fakturabeløpet uten merverdiavgift, merverdiavgiftsbeløpet og fakturabeløpet inkludert merverdiavgift
  • fakturanummer
  • fakturadato
  • hvis leverandøren er utenlandsk: IBAN-konto og BIC/SWIFT adresse, avtalt valuta

Fakturaer som ikke tilfredsstiller overstående krav blir returnert.

Betalingsbetingelser

Akershus fylkeskommunes generelle betalingsbetingelser er betalingsfrist på 30 dager fra fakturadato.

Forsinkelsesrente på bakgrunn av kortere betalingsfrist enn 30 dager vil ikke bli imøtekommet, dersom ikke annet er avtalt med fylkeskommunens innkjøpssjef.

Rentekrav og gebyrer i tilfeller der Akershus fylkeskommune ikke har mottatt EHF-faktura, skal kravet dokumenteres med kvittering fra deres aksesspunkt som angir dato og tidspunkt for overføringen.

Har du spørsmål? Ring 64 84 08 50.

 

 

Translate »