Fra venstre: Sven-Magne Lilleheier, Nannestad vgs. Ingrid Svennevig Hagen, Sandvika vgs. Tone Østerdal, leder for seksjon for kultur Bak: Julie Holdal Hansen, Eidsvoll vgs. Åsne Hestnes, Dønski vgs. Siv Christine Bjørang Jørstad, Lørenskog vgs. Bengt Jacobsen, avdeling for videregående opplæring Foran fra v.: Anne Kjersti Bekkelien, Bjertnes vgs. Solveig Johnsen, Eidsvoll vgs. Hanne Lindblad fra Eikeli vgs. var ikke til stede.

Tekst og foto: Marit Jordanger

Skolebibliotekarer ved videregående skoler i Akershus har denne våren tatt videreutdanning i kurset Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag, og det med strålende resultater. – Makeløse studenter, sier fagansvarlig, professor Øystein Sæbø ved Universitetet i Agder.

Tilbudet om videreutdanning er et samarbeid mellom fylkesbibliotekene og utdanningsavdelingene i Akershus, Oppland, Hedmark og Buskerud fylkeskommuner. Av de 20 studentene fikk halvparten beste karakter, og resten fikk nest beste karakter. Dette vitner om høy motivasjon og solid kunnskap blant de deltakende skolebibliotekarene.

Styrket samarbeid med lærere og elever

– Det viktigste vi har lært er hvordan vi kan utvikle samarbeidet med lærerne og elevene, mener Solveig Johnsen fra Eidsvoll videregående skole og Sven-Magne Lilleheier fra Nannestad videregående skole.

– I tillegg har veiledningspedagogikk, og drøftinger knyttet til eleven som produsent stått på agendaen.

Hele 85 % av deltakerne sier etter endt kurs at de vil endre praksis i hverdagen etter å ha gjennomført opplegget. Rektor ved Eidsvoll videregående skole, Ingvild Berge Askheim, forteller at de allerede ser resultater.

– Ja, absolutt! Det at Julie og Solveig har deltatt på kurset har bidratt til at de ønsker et tettere samarbeid med lærerne, de ønsker å informere lærerne om hvordan de kan dele sin erfaring. Vi har samme mål med det vi jobber med, og det tror jeg også elevene vil se.

Skolebibliotekene er viktige for de videregående skolene, og skolebibliotekarene har en mye mer aktiv rolle i undervisningssammenheng nå enn bare for noen få år siden.

– Her kan elevene både få faglig god veiledning og bli satt på rett spor igjen, samtidig som de kan trekke pusten i visshet om at de ikke blir satt karakter på av oss, sier Solveig Johnsen.

Sammenheng mellom undervisning og veiledning

Rektor Ingvild Berge Askheim er kjempefornøyd med å ha to skolebibliotekarer som har deltatt.

– Kursets innhold passer så godt med hvordan et skolebibliotek eller et læringssenter bør fungere. Det skal være et sted der elevene opplever at veiledningen de får blir sett i sammenheng med undervisningen. Å fokusere på den digitale utviklingen innenfor tilbudet som gis, mener jeg også er en viktig faktor for å ivareta den rollen et læringssenter faktisk skal ha i dag.

– Det forventes både av lærere og elever at biblioteket skal ha digital kompetanse, og elever blir bedt om å gå enten til IKT-avdelingen eller biblioteket for å få hjelp til digitale utfordringer, supplerer Sven-Magne Lilleheier fra Nannestad VGS.

Translate »