skrive_thmb

22. juni inviterer vi folkebibliotekene i Akershus til idédugnad for å finne nye og langsiktige utviklingsprosjekter. Bibliotekene kan melde på inntil to kreative hoder hver. Diskuter egne ideer internt før denne dagen, så kan de løftes fram på møtet. Vær kreative og tenk innovasjon. Hva er lettere å gjøre sammen med flere? Dagen starter med omvisning på Biblo Tøyen, lunsj på Nord Tøyen og deretter går vi til Fylkestingssalen for idémyldring. Fullt program og påmelding finner du i kalenderen vår.
Påmelding innen 17. juni.

Translate »