Kurset, som holdes 5. mai i Fylkestingssalen, er ment å inspirere, gi ny kunnskap og trygghet om hvordan lage de beste rammer rundt et forfattermøte/litteraturarrangement i biblioteket. Elisabeth K. Johansen og Elisabeth Stabell fra Nes bibliotek holder kurs i intervju- og utstillingsteknikk. Forfatter Øystein Wiik deltar i kursets siste del; bokbadet. Kursdeltakerne skal gjennom en workshop lage spørsmål som Elisabeth K. J. stiller Wiik i bokbadet. Øystein Wiik har bred erfaring både fra bokbad og som scenekunstner og hans erfaring vil komme til nytte i evalueringen. Fullstendig program og påmelding via vår kurs- og møtekalender.

Translate »