Er du en iderik person med evne til å skape gode relasjoner og nettverk kan du være vår nye spesialbibliotekar.

Gå direkte til utlysning her.

Fylkesbiblioteket i Akershus har en ledig stilling som spesialbibliotekar.
Fylkesbiblioteket er et utviklings- og kompetansesenter for folkebibliotek og skolebibliotek i Akershus. Fylkesbiblioteket er en enhet i kulturseksjonen under avdeling kultur, frivillighet og folkehelse i Akershus fylkeskommune. Enheten har lokaler på Kjeller, med 15 ansatte organisert i teamstruktur. Et viktig styringsdokument for fylkesbiblioteket er Kulturplan for Akershus 2016-2023.
Spesialbibliotekaren vil inngå i fylkesbibliotekets team for Plan, utvikling og kompetanse. Vedkommende som ansettes vil i samarbeid med teamet jobbe med planarbeid, prosjektutvikling og kompetansehevende tiltak i tråd med satsingsområdene i kulturplanen og andre styringsdokumenter.

Dersom søker ikke fyller alle kvalifikasjonskrav til spesialbibliotekar vil stillingen kunne endres til rådgiver.

Arbeidsoppgaver

 • idéutvikling, herunder utviklingsprosjekter for folkebibliotekene i Akershus
 • utforming av prosjektsøknader
 • prosjektledelse og deltakelse i relevante prosjekter
 • faglig og strategisk oppfølgingsansvar overfor bibliotekene i fylket
 • strategisk utvikling og rådgiving knyttet til planarbeid i kommunene
 • strategisk utvikling og rådgiving knyttet til implementering av kulturplanen
 • utvikling av kompetansehevende tiltak
 • videreutvikling av nettverksarbeid

Kvalifikasjoner

 • høyere relevant utdanning innenfor bibliotekfag, samfunnsvitenskap og/eller kulturfag, minimum på bachelornivå
 • erfaring fra biblioteksektoren og/eller andre kultur/kunnskapsinstitusjoner
 • erfaring fra prosjektledelse/prosjektarbeid
 • kjennskap til, og forståelse for samspillet mellom politikk, administrasjon og fag
 • god norsk skriftlig og muntlig fremstillingsevne

Personlige egenskaper

 • ansvarsfull, positiv, iderik, effektiv og strukturert
 • svært gode samarbeidsevner og evne til å skape gode relasjoner og nettverk
 • evne til å utvikle og utforme strategier og konsepter
 • selvgående og kvalitetsbevisst
 • trives i en hektisk hverdag
 • personlig egnethet vil bli vektlagt

Se full utlysning.

 

 

Translate »