Leser søker bok

Fylkesbiblioteket i Akershus er et Bok til alle-bibliotek og samarbeider med organisasjonen Leser søker bok.

Leser søker bok sørger for at det blir gitt ut tilrettelagte bøker, blant annet ved å gi støtte til forfattere, illustratører og forleggere. De arbeider også for at det skal være enkelt å finne tilgjengelige bøker, både i handel og på bibliotek.

Både med hensyn til kunnskap og utvalg av bøker skal bibliotekene bli i stand til å formidle tilrettelagte bøker til alle grupper svake lesere, alt fra minoritetsspråklige og uvante lesere til mennesker med ulike funksjonshemminger. Det finnes mange som ikke greier eller orker å lese selv tilrettelagte tekster. Det kan skyldes at synet eller konsentrasjonen svikter eller at man har kognitive vansker, for eksempel demens eller utviklingshemming. For at disse også skal få et litteraturtilbud, kan Bok til alle-bibliotekene tilby leseombud som kan lese høyt for dem.
Bibliotekene hjelper leseombudene med å finne bøker og ombudene sørger i sin tur for at bøkene
blir formidla til leserne ved å lese for og med.

Leseombudene kan rekrutteres blant mennesker som allerede arbeider med disse gruppene og blant frivillige. Høytlesingen foregår på ulike institusjoner, for eksempel alders- og sykehjem, bofellesskap, psykiatriske dagsentre og lignende.
I tillegg til å koordinere satsingen på Leser søker bok i Akershus har Fylkesbiblioteket i Akershus
en egen samling av tilrettelagte bøker .

Ønsker du å bli leseombud?
Eller ønsker dere å bli et Bok til alle-bibliotek?
Ta kontakt med Leser søker bok eller Fylkeskoordinator i Akershus:
Heidi Lorenzen, Tlf: 64 84 08 56

 

Translate »