Litteraturfestivalen i Akershus + høst = sant

Litteraturfestivalen i Akershus ble arrangert for første gang 2010 og er et samarbeid mellom alle de 22 folkebibliotekene i fylket og Fylkesbiblioteket i Akershus. Gjennom hele uke 43 skjer det mye for store og små på folkebibliotekene i hele Akershus.

Litteraturfestivalen i Akershus kommer alle innbyggerne i fylket til gode. Akershus er geografisk sett et lite fylke, og vår festival gir publikum anledning til å få med ulike arrangementer på tvers av kommunegrensene.  Uansett hvor man bor har man anledning til å komme til sitt lokale bibliotek og bli kjent med nye stemmer eller reise til nabokommunen dersom det som foregår der er mer spennende akkurat den dagen man har tid og anledning!

Program og informasjon om årets festival kan du lese om på festivalens egne nettsider.

Translate »