Ny låner?

På bibliotekbussen kan du få et felles lånekort som kan brukes på bibliotekbussen, men også på de fleste andre norske bibliotek. Innleveringsskjema må leveres på bussen eller sendes til oss pr. post. Skjema for låneregistrering finner du her (pdf).

Bli låner!

1. Utlånet er gratis.

2. Husk å ha med lånekortet. Barn under skolealder må låne på foresattes kort. Barn under 15 år må ha underskrift/kausjon av foresatt.

3. Det man låner må leveres tilbake neste gang bibliotekbussen kommer. Hvis lånetiden overskrides sendes det ut varselbrev.

4. Du kan fornye hvis ikke andre står på venteliste.

5. Du kan reservere/bestillie bøker og annet materiale. Bestill i skranken på bibliotekbussen, kontakt Fylkesbiblioteket eller bestill i Mine Sider/Mappa mi.

6. Du er ansvarlig for alt som er registrert på lånekortet ditt. Skader erstattes etter Fylkesbibliotekets vurderinger. Regning på ikke tilbakelevert materiale blir sendt ut etter to varselbrev. Dette må erstattes etter priser fastsatt av Fylkesbiblioteket.

7. Det du har lånt kan leveres tilbake på nærmeste folkebibliotek om du er forhindret fra å oppsøke bibliotekbussen.

Translate »