Foto: Akershus fylkeskommune, Jarle Nyttingnes

Nå kan flere få styrket sin kompetanse innen bibliotektjenester for barn!

Studie-emnet «Barn, medier og bibliotek» (15 stp) ved bibliotekarutdanningen, OsloMet, tilbys for første gang som nettstudium i 2019. Søknadsfristen er 23. november 2018. Mer informasjon om studiet og påmelding finnes her.

Bibliotekene er arena for barns møte med litteratur og kulturelle opplevelser. Leseglede, nysgjerrighet og lek er beskrivende for aktiviteter som barnebibliotekarer legger til rette for. Både samfunnet, mediene og bibliotekenes tjenester er i stadig endring, og det stilles nye krav til kompetanse og engasjement. Nettstudiet «Barn, medier og bibliotek» settes i gang for å stimulere til kompetanseheving i bibliotek, og bedre bibliotektjenester for barn.

Det er fylkesbibliotekene som har tatt initiativ til samarbeidet med OsloMet, slik at bibliotekansatte over hele landet har muligheten til å søke om studieplass, og følge studiet fra der de bor og jobber. Dette er gjort mulig gjennom prosjektet «Barnebibliotek – et kompetanseløft». Nasjonalbiblioteket støtter utviklingen av nettstudiet og samarbeidsmodellen mellom fylkesbibliotekene. Trøndelag fylkesbibliotek er prosjektansvarlig.

Studieavgiften til OsloMet må dekkes lokalt, men fylkesbibliotekene kan gi råd om hvor det kan søkes støtte. Fylkesbiblioteket i Akershus vil tilby tre stipender på 6000,- hver. Denne summen dekker halve studieavgiften. Man må være ansatt i folkebibliotek i Akershus for å være aktuell for stipendet. Søknadsfristen er 1. november og du kan søke her.

Translate »