plan

Sist tirsdag ble høringsutkastet til Kulturplan vedtatt i Hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse.  Nå går planen til fylkesutvalg og fylkesting (12.5) før den sendes ut på høring. Det blir et innspillsmøte 19. mai fra 12.00-16.00 på Kulturhuset i Oslo. Mer informasjon og påmelding kommer. Hold av dagen.
Les mer på Fylkeskommunens nettsider.

 

Translate »