student-849826__180

Vil du øke din pedagogiske kompetanse? Ønsker du å bli en bedre pedagogisk ressurs, for bedre å kunne veilede elevene i deres læringsarbeid?

Modul 2 i studiet har fått tittelen Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag.

Mål med studie
Etter endt videreutdanning skal deltakerne ha økt sin pedagogiske veiledningskompetanse og være bedre rustet til å møte de utfordringene skolebiblioteket som en framtidsrettet læringsarena har i den digitale skolen og som en integrert pedagogisk ressurs. Modulene skal bidra til å øke bibliotekarenes pedagogiske og didaktiske kompetanse knyttet til veiledning av elevenes læringsarbeid i samarbeid med lærerne.

Modul 2 supplerer modul 1 med et større fokus på veiledningspedagogikk, organisering av læringsprosesser og drøfter i større grad eleven som produsent i en digital skolehverdag og betydningen weben og digitale medier har for hvordan vi organiserer kunnskaper.

Sett av litt tid til å høre Arne Olav Nygard fortelle om studiet
Informasjonsvideo til studenter: https://vimeo.com/160902678
Informasjonsvideo til rektorer: https://vimeo.com/160905763

Om studiet
Studiet er i hovedsak nettbasert. Dette innebærer at undervisning, veiledning og oppgaveløsning foregår via internett. Vi starter imidlertid med en fysisk samling, og har også en fysisk midtveissamling. I tillegg vil det kunne bli arrangert fylkesvise kollokviegrupper (dette er opp til studentene og fylkesbibliotekene). Det er Nyweb og Universitetet i Stavanger som lager og gjennomfører studiet i samarbeid med fylkesbibliotekene i Akershus, Buskerud, Hedmark og Oppland. Veiledning, læring og evaluering i en digital skolehverdag har egne nettsider: http://www.nettsidenmin.no/skolebibliotek (siden er under arbeid)

Påmelding:Akershus, Buskerud, Hedmark, Oppland

Søknadsfrist: 1. juni 2016
Første samling: 19. oktober 2016
Sted: Akershus fylkeskommunes lokaler Galleri Oslo, Schweigaards gate 4, Oslo. (Bussterminalen)
Eksamen: April 2017
Deltidsstudie: 10 studiepoeng
Sluttevaluering:  Praktiske prosjektoppgave og firedagers hjemmeeksamen vektes 50% hver
Nivå: Bachelornivå

Eksempel på undervisningsmetode

For å vise hvordan undervinsningsformen og metoden kan være kan du gå inn og se på hvordan Birgitte Kleivset, univeristetsbibliotekar underviser i søketeknikk. Hun har lagd 4 korte filmer hvor hun forklarer ulike temaer. Etter hver film får du en øvelse som du først skal gjøre individuelt, for deretter å kunne melde deg inn i Facebookgruppen LæringsDeling hvor du kan diskutere og få tilbakemeldinger på din løsning. Merk at denne gruppen er lukket, men bibliotekarer fra våre 4 fylker får tilgang når dere spør.

Fordeling av studieplasser og økonomi
De involverte fylkene har ulike økonomiske modeller, i samarbeid med videregående opplæring i hvert fylke.

Vi har 25 plasser til fordeling innen de fire fylkene, ved behov kan vi få fem studieplasser til.
Fordeling av studieplasser: Akershus 7, Buskerud 7, Hedmark 5 og Oppland 5.

PRIS (gjelder Akershus) :
AVO dekker halve studieavgiften for 7 plasser for studenter fra Akershus.
Resten av studieavgiften må dekkes av skolen. Totalpris pr student kr 13.500,-.

Fylkesbiblioteket i Akershus vil sende et eget brev til skolelederne, men i en travel hverdag er kampen om oppmerksomheten stor, så det er fint om de av dere som ønsker dette studiet også kan sende denne informasjonen til deres rektor.
Dersom flere enn 7 personer ønsker å delta på modul 2, er det mulig å kjøpe flere plasser. Dette avhenger av finansiering. Vi kommer eventuelt tilbake til dette.

Har du spørsmål til studiet? Ta kontakt med oss:

Fylkesbibliotekene
Akershus, Cathrine Undhjem: Cathrine.Undhjem@afk.no
Buskerud, Jannicke Røgler: Jannicke.Rogler@bfk.no
Oppland, Øystein Stabell: Oystein.Stabell@oppland.org
Hedmark, Elin Gammelmo (koordinator): Elin.gammelmo@hedmark.org

Nyweb
Renate Reinertsen: Renate@nyweb.no
Arne Olav Nygard: arne.olav@nyweb.no
Øystein Sæbø: oystein@nyweb.no

Translate »