Prosjekter

Mye av bibliotekutviklingen foregår gjennom utviklingsprosjekter og fylkesbiblioteket er en viktig utviklingsaktør i fylket.
Vi jobber fortløpende med en rekke prosjekter, enten alene eller i samarbeid med andre.
For å koordinere prosjekter mellom flere bibliotek har vi også opprettet prosjektsekreteriatet i Akershus.

Pågående prosjekt:

Digital festival

«Digital Festival vil få flere på nett. Festivalen skal vise at det er morsomt, trygt, demokratisk og ufarlig å lære nytt, uavhengig av alder. Den skal vise at læring er tilgjengelig, jordnær, troverdig og kan styrke fellesskap. Digital kunnskap for alle!»

Prosjektleder: Tordis Holm Kverndokk
Les mer om Digital festival her.

Pågående prosjekt:

Språkkafeer på Romeriksbibliotekene

Ved hjelp av frivillige har bibliotekene språkkafeer hvor folk med ulike morsmål og fra ulike kulturer møtes for å prate norsk, og på den måten vil få både språktrening og muligheten til å stifte nye bekjentskaper. Som et tillegg til ordinære kafemøter er det noen ganger kulturelle innslag. I vår får alle bibliotekene besøk av Fortellerhuset og deres tospråklige fortellerstunder. Seks bibliotek deltar i år i prosjektet «Språkkafeer på Romeriksbibliotekene» som fylkesbiblioteket har prosjektansvar for. Satsingen er knyttet til fylkeskommunens mål om et mer inkluderende kulturliv.

Les mer om Språkkafeer på Romeriksbibliotekene her.

Avsluttet prosjekt:

Tankerekka

Tankerekka er en debatt/samtale-arena for unge på Øvre Romerike i Akershus. Her blir aktuelle personer invitert og brennhete temaer diskutert. Tankerekka er ungdomsstyrt, og er et samarbeid mellom Fylkesbiblioteket i Akershus og bibliotekene på Eidsvoll, Nannestad og Ullensaker.

Les mer om tankerekka her.

Translate »