PROSJEKTSEKRETARIATET

Mye av bibliotekutviklingen foregår gjennom utviklingsprosjekter og fylkesbiblioteket er en viktig utviklingsaktør i fylket. Vi jobber fortløpende med en rekke prosjekter, enten alene eller i samarbeid med andre. For å koordinere prosjekter mellom flere bibliotek har vi også opprettet prosjektsekreteriatet i Akershus.

Prosjektsekretariatet i Akershus ble etablert våren 2012, og i september ble mandatet til sekretariatet vedtatt på biblioteksjefmøte.
Sekretariatet skal stimulere til bibliotekutvikling i Akershus gjennom å bidra til at bibliotekene kan søke eksterne prosjektmidler på vegne av ett eller flere bibliotek i fylket.
Sekretariatet består av 3 representanter fra FiA og 4 folkebibliotek.
Pågående prosjekter:

UNGplugged

 

Avsluttede prosjekter:
Tankerekka

Språkkafe

Bibliotekspillet

 

 

Ta kontakt

Spørsmål om sekreteriatet?
Ønsker du å kontakte prosjektsekretariatet kan du henvende deg til

Ta kontakt med Tordis Holm

64 84 08 50

tordis.holm@afk.no

Prosjektsekretariatet i Akershus består av:

Leder:

Tordis Holm, Fylkesbiblioteket i Akershus

Medlemmer:

Cathrine Undhjem, Fylkesbiblioteket i Akershus

Vanja Øyrås

Elisabeth Stabell, Nes bibliotek

Kjersti Furu, Lørenskog bibliotek

Elizabeth Stavseth Laheld, Bærum bibliotek

Beate Nes, Ullensaker bibliotek (for tiden i svangerskapspermisjon)

 

Translate »