Prosjektsekretariatet i Akershus

Prosjektsekretariatet i Akershus ble etablert våren 2012, og i september ble mandatet til sekretariatet vedtatt på biblioteksjefmøte. Sekretariatet skal stimulere til bibliotekutvikling i Akershus gjennom å bidra til at bibliotekene kan søke eksterne prosjektmidler på vegne av ett eller flere bibliotek i fylket.