Samarbeid

Fylkesbiblioteket utvikler og legger til rette for gode samarbeidsløsninger for bibliotekene i fylket.
DOKUMENTASJONSSENTERET FOR MUSIKK

Fylkesbiblioteket i Akershus drifter Dokumentasjonssenteret for musikk i samarbeid med Akershus Musikkråd.
Besøk Dokumentasjonssenterets sider.

LESER SØKER BOK

Fylkesbiblioteket i Akershus har vært koordinator for Leser søker bok samarbeidet i fylket i 10 år. Les mer.

LITTERATURFESTIVALEN I AKERSHUS

Litteraturfestivalen i Akershus er et samarbeid mellom folkebibliotekene i Akershus og fylkesbiblioteket. Les mer om samarbeidet her.

SAMBA

Samba står for samarbeidsgruppe for barne- og ungdomsbibliotekararbeid i Akershus. Les mer om Samba her.

TRANSPORTORDNING

Fylkesbiblioteket i Akershus har i samarbeid med  Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold ansvar for transportavtale med Norsk Bibliotektransport.

Translate »