Seks av bibliotekene på Romerike er nå godt i gang med prosjektet Språkkafeer, i samarbeid med fylkesbiblioteket. Ved hjelp av frivillige blir det arrangert språkkafeer og på noen av kafemøtene er det kulturelle innslag. Konseptet er at folk med ulike morsmål og fra ulike kulturer møtes for å prate norsk, og på den måten vil få både språktrening og muligheten til å stifte nye bekjentskaper. Språkkafeene er organisert ulikt etter lokale forhold. Før sommeren får alle besøk av Fortellerhuset og deres to-språklige fortellerstunder. Etter fortellerstunden blir utøverne igjen og deltar i samtalene rundt kafebordene. Satsingen er knyttet til fylkeskommunens mål om et mer inkluderende kulturliv. Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket. Kontakt gjerne prosjektleder Tordis Holm Kverndokk.

Translate »