Språkkafeer på Romeriksbibliotekene

 

Seks bibliotek deltar i år i prosjektet «Språkkafeer på Romeriksbibliotekene» som fylkesbiblioteket har prosjektansvar for. Satsingen er knyttet til fylkeskommunens mål om et mer inkluderende kulturliv. Ved hjelp av frivillige har bibliotekene språkkafeer hvor folk med ulike morsmål og fra ulike kulturer møtes for å prate norsk, og på den måten vil få både språktrening og muligheten til å stifte nye bekjentskaper. Som et tillegg til ordinære kafemøter er det noen ganger kulturelle innslag. I vår får alle bibliotekene besøk av Fortellerhuset og deres tospråklige fortellerstunder. Fortellerhuset jobber blant annet for å fremme det flerkulturelle aspektet ved historiefortelling i Norge. Etter fortellerstunden blir utøverne igjen og deltar i samtalene i kafeen. Senere i år vil det blant annet bli tilbud om et folkemusikkmøte.

De deltakende bibliotek er Hurdal, Skedsmo, Nittedal, Rælingen, Ullensaker og Nes. De organiserer tilbudet ulikt etter lokale forhold. Noen viderefører allerede igangsatte tilbud av frivillige organisasjoner, andre har knyttet til seg egne frivillige til dette arbeidet. Les gjerne mer om Skedsmos tilbud på fylkeskommunens sider

Bibliotekene fører logg over antall deltakere, frivillige og hvilke språk som er representert. Det er utviklet en felles visuell profil og logo av designkontoret KORD. På sikt er det ønskelig at alle bibliotek i fylket som har tilbud om språkkafeer kan benytte samme visuelle profil. Målet er at alle som har behov for et språkkafe-tilbud enkelt vil kjenne igjen tilbudet fra det ene biblioteket til det andre. Innbyggerne i fylket benytter seg av flere biblioteks tilbud og kan oppsøke språkkafeen der det passer dem best.

Prosjektet er støttet av Nasjonalbiblioteket.

Prosjektleder er Tordis Holm Kverndokk, fylkesbiblioteket.

 

Translate »