bar-charts-152544_1280

Nasjonalbiblioteket har ansvar for å samle inn og publisere statistikk for folke-, skole- fag- og forskningsbibliotek. Statistikksystemet åpner for pålogging i løpet av uke 8. Den foreløpige statistikken for Akershusbibliotekene viser en positiv utvikling både i besøk- og utlånstall. Samtidig viser tallene en nedgang totalt sett. Dette har sammenheng med at flere bibliotek har vært stengt deler av 2015, noe som gir naturlig utslag på statistikken sammenlignet med 2014. Tallene viser også at antall arrangementer i bibliotekene er økende.

Translate »