Transportavtale

NORSK BIBLIOTEKTRANSPORT:
Akershus har hatt transportordning mellom bibliotekene siden 1983. Akershus fylkeskommunes innkjøpsavdeling har tatt hånd om forhandlinger osv. på vegne av folkebibliotekene i fylket siden 2009. Tjenesten blir fakturert direkte fra NBT til folkebibliotekene etter en fordelingsnøkkel 2 ganger pr. år. Avtalen vi har i dag gjelder fra 01.04. 2017, og gjelder til 31.03. 2020. Fylkesbiblioteket i Akershus samarbeidet med Innkjøpsavdelingen i AFK og fylkesbibliotekene og høgskolebibliotekene i Buskerud, Telemark, Vestfold og Østfold om felles anskaffelse høsten 2016 for å ha en ny transportavtale på plass våren 2017.
Kontakt: Cathrine Undhjem, cathrine.undhjem@afk.no

Se ruteplanen for Akershus på Norsk Bibliotek Transports hjemmeside.

Translate »