UNGplugged

Kontaktperson: Vanja Øyrås

Tidsperiode: 2018

Samlet støtte: 100 000 kr

MÅL

UNGPlugged har fire mål:

  • Utvikle arrangementer/aktiviteter med ungdom som målgruppe – publikumsutvikling på lokalt nivå.
  • Styrke bibliotekenes arrangørkompetanse knyttet til musikkformidling i bibliotek og vektlegge bibliotekrommet som en læringsarena for ungdom.
  • Formidling av bibliotekenes innholdsressurser.
  • Styrke samarbeidet mellom lokale organisasjoner (UKM, Ungdomsklubber mv.), Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus og deltakende bibliotek.

 

BESKRIVELSE

Fylkesbiblioteket i Akershus vil sammen med Dokumentasjonssenteret for musikk i Akershus samarbeide med bibliotekene i Bærum, Gjerdrum, Hurdal, Nes og Vestby om å tilby en UNGPlugged-kveld i bibliotekene.

Tre unge singer/songwriters fra lokalmiljøet inviteres til å holde konsert i biblioteket. I tillegg inviteres en profesjonell voksen singer/songwriter for å gi råd om låtskriving og spille selv til slutt.

Arrangementene vil finne sted i bibliotekene høsten 2018.

DOKUMENTASJON

Prosjektsøknad – vedlagt

Translate »