Seks folkebibliotek i Akershus gjennomførte våren 2016 prosjektet språkafeer i samarbeid med Fylkesbiblioteket i Akershus. Prosjektet kom i gang medstøtte fra utviklingsmidler fra Nasjonalbiblioteket. Nå kan nye gode prosjekter se dagens lys.

Nasjonalbiblioteket har lyst ut utviklingsmidler med søknadsfrist 15. februar.

Midlene skal stimulere bibliotekene til nytenkning, kreativitet og innovasjon. Følgende innsatsområder er prioritert:

  • Utvikling av nye bibliotektjenester
  • Formidling av bibliotekenes innhold, digitalt og fysisk
  • Nye samarbeidsformer og partnerskap
  • Åpen tilgang, åpne data, åpen vitenskap

Fylkesbiblioteket hjelper gjerne til med utforming av søknad.

Teamet som jobber med plan, utvikling og kompetanseheving ved fylkesbiblioteket har blitt styrket med en nyansatt.

Ta kontakt med oss!

 

 

Translate »