Skolebibliotekene i Akershus skal bidra til kvalitetssikring av opplæring, godt læringsmiljø og at flest mulig elever og lærlinger fullfører videregående opplæring. For første gang er det laget en overordnet utviklingsplan for skolebibliotektilbudet, koblet mot disse strategiske målene. Planen er utarbeidet på oppdrag fra fylkesdirektøren og arbeidsgruppen har bestått av representanter fra skolebibliotekene, fylkesbiblioteket, skoleledere og skoleeier. Fra fylkesbiblioteket har Cathrine Undhjem bidratt.

Translate »